Plin ponovno teče, podrška izgradnji Bloka 1 Termoelektrane u Banovićima

Peripetije oko isporuke plina za Federaciju čini se okončane su za narednih godinu dana ali da bi se ovaj problem sustavno riješio i osigurala sigurnost isporuke jednostavno moraju postojati i alternativa rješenja. Nermin Džindić, ministar energije, rudarstva i industrije FBiH, u obraćanju novinarima nakon sjednice Vlade FBiH poručio je kako će se upravo zbog toga intenzivirati radovi na izgradnju južne interkonekcije jer FBiH jednostavno mora imati alternativu kada su u pitanju svi energenti, a trenutno za isporuku plina postoji samo jedna cijev.  

– Nakon dugih pregovora potpisan je ugovor s tvrtkom “Gas-promet”, koja je vlasnik dijela sustava od Šepka do primopredajne stanice u Zvorniku. Dosad to nije bila takva situacija. U tom dijelu od 19 kilometara suvlasnik je “Srbijagas” sa oko 40 posto, a ostalo je “Gas-promet” i Vlada RS. Ugovori su potpisani na godinu, rekao je Džindić.

RMU Banovići i Vitezit

Govoreći konkretnije o južnoj interkonekciji, kaže kako se očekuje da pripremni dio bude završen do sredine naredne godine te da u tom projektu sudjeluju Uprava “BH-Gas”, USAID i još nekoliko međunarodnih kompanija. Isto tako, naglašava da je ugovor s transporterom kroz Mađarsku, koji je potpisan 2015. poprilično loš i štetan na duže razdoblje.

– Tad se “BH-Gas” obavezao da će kroz transportni sustav Mađarske provlačiti puno veću količinu plina nego što inače provlači. I za račun tog štetnog ugovora s prethodnom Upravom “BH-Gasa”, načinjena je šteta, pa “BH-Gas” danas plaća za štetu koja je tad napravljena, navodi Džindić.

Uz to, na federalnoj Vladi raspravljalo se i o gradnji Termoelektrane Banovići – Blok 1-350 MW, za što je konstatirano kako je RMU Banović već od 2008. pokrenuo niz aktivnosti vezano za pribavljanje potrebne dokumentacije. U tom im je pomoć pružala i federalna vlast, s čime će se nastaviti i u budućnosti pa Džindić podcrtava kako i to govori o tome da oni podržavaju ovaj projekt

– Vlada FBiH danas je kroz zaključak podržala gradnju Bloka 1 TE Banovići, te zadužila Nadzorni odbor i Upravu RMU Banovići da nastave aktivnosti financiranja i gradnje ovog projekta, poručio je Džindić. Medijskim špekulacijama nazvao je sve ostale tvrdnje.

Uz to, potvrdio je kako su od ovog rudnika dobili zahtjev za zapošljavanje ukupno 152 radnika, a odobreno im je zapošljavanje njih 141, a uskraćena podrška za zapošljavanje 11 radnika u administraciji.

Dotaknut je i problem oko Vitezita, gdje je proces pokretanja stečaja iz nekog razloga zaustavljen pa su se pojavili problemi oko čuvanja opasnih materijala. Naime, unutarnja zaštitarska služba ove tvrtke najavila da će napustiti svoja radna mjesta, jer su im, kako tvrde, tokom ove godine isplaćene samo dvije plaće. Kako bi novonastali problem bio riješen, Vlada FBiH zadužila je Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da putem zahtjeva prema Ministarstvu financija traži iznos od 60 tisuća maraka iz tekućih rezervi, te da ta sredstva u svrhu financiranja troškova rada unutrašnje zaštite u Vitezitu dodijeli Općini Vitez, budući kako su ovoj tvrtki blokirani i standardni i namjenski računi.

Građevno zemljište

Goran Brkić, pomoćnik direktora za imovinsko-pravne poslove i opće poslove u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove, govorio je o usvojenom Nacrtu zakona o građevnom zemljištu u FBiH koji uređuje način korištenja i upravljanja zemljištem u gradovima i naseljima urbanog karaktera i drugim područjima predviđenim za izgradnju, kao i naknade koje se plaćaju prilikom izgradnje građevina. Građevno zemljište smatra se dobrom od općeg interesa, a izgradnja objekata i infrastrukture na njemu provodi se u skladu s važećim prostorno-planskim dokumentima. Ovim zemljištem raspolažu njegovi vlasnici, pod uvjetima i uz ograničenja određena ovim zakonom i drugim važećim propisima. Građevno zemljište koje je u zemljišnoj knjizi evidentirano kao društveno, državno vlasništvo ili općenarodna imovina bez upisanog prava korištenja druge osobe, ako po sili zakona nije postalo vlasništvo druge osobe, nakon stupanja na snagu ovoga zakona, bit će upisano kao vlasništvo općine ili grada (jedinice lokalne samouprave) na čijem se području nalazi, sukladno odredbama Zakona o stvarnim pravima, ukoliko posebnim zakonom nije drugačije uređeno. Bit će upisano i građevno zemljište evidentirano kao društveno ili državno vlasništvo sa upisanim pravom upravljanja, raspolaganja ili korištenja u korist društveno-pravnih subjekata koji više ne postoje, nemaju utvrđene pravne sljednike ili nisu upisani u odgovarajuće javne registre.

– Namjera je bila staviti građevinsko zemljište u funkciju. Novi zakon daje pravne alate da gradovi i općine mogu upisati pravo na građevinsko zemljište na koje to do sada nisu mogli jer je ono, primjerice, jer je ono na društveno-pravnim subjekatima koji više ne postoje. Isto tako, sada će moći “pritisnuti” vlasnike ili one koji polažu pravo vlasništva nad građevinskim zemljištem da ga stave u funkciju, pojašnjava Brkić. Dodaje kako trenutno imamo situacija da građevna zemljišta na atraktivnim lokacijama nisu u funkciji te kako se to mora mijenjati. Mišljenja je da se novim zakonskim rješenjem općinama i gradovima daju dobri alati, žiteljima sigurnost vlasništva a gospodarskim subjektima veće prilike.

Aktivnosti vršenja nadzora nad poslovanjem Aluminija

Vlada FBiH je prihvatila informaciju Financijske policije FBiH o nedostatku sredstava u njenom proračunu za realizaciju vanrednog zahtjeva Županijskog tužiteljstva tužilaštva HNŽ Mostar za nadzor nad poslovanjem Aluminija d.d. Mostar, kojim se od Financijske policije traži da prikupi podatke, obavještenja i dokumentaciju koja upućuje na moguća kaznena dijela koja su imala utjecaj na poslovni rezultati, a u konačnici dovela do obustave proizvodnje u ovom gospodarskom društvu. Također je zaključkom Vlade FBiH od 31. srpnja 2019. Financijskoj policiji FBiH naloženo da izvrši nadzor ili uvid u financijsko-materijalno, vanjskotrgovinsko i devizno poslovanje Aluminija, izvrši kontrolu svih novčanih tokova, ugovora i računa, s posebnim osvrtom na sve prilive i odlive sredstava od posljednjeg nadzora ove policije do 10. srpnja 2019., odnosno do dana gašenja proizvodnje. Temeljem ove informacije i mišljenja Federalnog ministarstva financija, Vlada FBiH je dala suglasnost da se Financijskoj policiji FBiH, s ciljem nesmetanog završetka vanrednih aktivnosti, na ime nedostatnih sredstava za putne troškove dodijeli 10 tisuća maraka iz sredstava Tekuće rezerve Vlade FBiH za 2019.

Novac za “Staklenu banku”

Federalna vlada je današnjom Odlukom odobrila izdvajanje 13.004.038 maraka iz tekuće rezerve ovogodišnjeg proračuna FBiH. Sredstva su namijenjena za rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju zgrade Vlade FBiH u Sarajevu i objekta poslovne zgrade (tzv. Staklena banka) u Mostaru.

Piše: Dragan Bradvica, [email protected]

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

error: Content is protected !!