Ponovno bez Odluke o privremenim koeficijentima raspodjele i o poravnanjima

Upravni odbor (UO) Uprave za neizravno oporezivanje (UNO) BiH je usvojio Odluku o minimalnoj i specifičnoj trošarini na cigarete, čime iznos specifične trošarine ostaje na razini one iz 2019. godine, a čime se okončava proces usklađivanja trošarinskog  opterećenja s propisanim zakonskim minimumom. Na sjednici u Mostaru je usvojena i Odluka o količinama dizel goriva na koje se ne plaća cestarina za 2020. godinu, koje predstavljaju redovito oslobađanje od plaćanja cestarine na dizel gorivo koje se koristi za potrebe rudnika, termoelektrana i željeznica.

Prihvaćena je i odluka o visini kompenzatorne kamate za prvo polugodište 2020. godine (1. siječanj – 30. lipanj 2020.) a ona na godišnjoj razini iznosi 12 posto.  Upravni odbor UNO-a BiH dao je pozitivno mišljenje na Odluku o usuglašavanju i utvrđivanju carinske tarife  i carinske politike za 2020. godinu.

Na sjednici je, među ostalim, razmatrana i Informacija o odgađanju izvršenja rješenja od strane Suda BiH a Upravni odbor ponovno nije usvojio Odluku o određivanju privremenih koeficijenata raspodjele niti o poravnanjima.

error: Content is protected !!