Potrebno doraditi zakone za efektivniji rad na reviziji privatizacije u FBiH

Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH primio je k znanju Izvještaj o izvršenju Programa rada Agencije za reviziju privatizacije u FBiH za 2018. godinu, u kojem je ocjenjeno da je bila više nego zadovoljavajuća dinamika rada tokom kojeg je pokrenuto sedam zahtjevnih revizija privatizacije privrednih društava, a isto tako i revizija za tri banke.

Kako je navedeno u Izvještaju, Agencija se suočava s problemom prijema zaposlenika i to će biti jedan od velikih izazova u budućnosti.

„To prije svega jer se radi o veoma složenim multidisciplinarnim poslovima revizije s jedne strane, dok s druge strane i faktor plate je jedan od demotivirajućih činilaca nezainteresovanosti za rad u Agenciji.“

Trenutno se u parlamentarnoj proceduri nalazi prijedlog izmjena i dopuna zakona koje su Agenciji bitne kako bi mogla da izvršava svoje obaveze.

– U narednom periodu pomno ćemo pratiti daljnju parlamentarnu proceduru izmjena i dopuna zakona, jer želim da se kroz navedene izmjene omogući bolji rad na predmetima revizije privatizacije. Imajući u vidu, da nisu izvršene izmjene i dopune Zakona o reviziji privatizacije državnog kapitala u privrednim društvima i bankama, i da Agencija reviziju privatizacije sprovodi s nedovoljnim brojem revizorskog osoblja, možemo konstatovati, da Agencija postiže u svom radu zavidne rezultate – naglašeno je u Izvještaju.

Razmatrajući ovaj akt Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju Predstavničkog doma konstatirao je da se predložene izmjene i dopune Zakona o reviziji privatizacije trebaju naći na dnevnom redu jedne od narednih sjednica.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

error: Content is protected !!