Princeza Victoria i princ Daniel sudjelovali u sadnji drveta u parku Koševo

Princeza Victoria prestolonasljednica i princ Daniel od Švedske sa ministrom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirkom Šarovićem, ministricom okoliša i turizma Federacije BiH Editom Đapo, ministricom za prostorno planiranje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Srebrenkom Golić i načelnikom Brčko distrikta BiH Sinišom Milićem, sudjelovali su danas u sađenju drveta u parku Koševo kako bi obilježili početak izrade Okolišne strategije za Bosnu i Hercegovinu za razdoblje 2030+.

Ta inicijativa, koja je zajednički projekt Ambasade Švedske i Štokholmskog instituta za okoliš, okupit će sve nadležne na nivou BiH u zajedničkom nastojanju da razviju okolišnu strategiju za Bosnu i Hercegovinu.

To daje kontinuitet plodnoj suradnji sa državnim i entitetskim ministarstvim te Vladom Brčko distrikta BiH.

Projekt je razvijen uz tehničku podršku Štokholmskog instituta za okoliš (SEI) i Švedske u bliskim konsultacijama sa navedenim i drugim relevantnim ministarstvima i institucijama, organizacijama civilnog društva i članovima akademske zajednice, kao i sa Uredom EU u BiH, saopćeno je iz Ambasade Kraljevine Švedske u BiH.

Taj zajednički trud i strategija će usmjeravati okolišnu politiku tijekom sljedećeg desetljeća s ciljem poboljšanja stanja okoliša, ublažavanja i smanjenja utjecaja klime te povećanja otpornosti na klimatske promjene.

Pomoći će BiH da se harmoniziraju propisi sa propisima EU i međunarodnim okolišnim sporazumima te da se osiguraju održivije javne usluge u oblastima kao što su upravljanje vodama i otpadom. Na ovaj način jačaju se nastojanja BiH da ostvari globalne ciljeve održivog razvoja (SDG) iz Agende 2030.

Pored toga, projekt ima za cilj jačanje kapaciteta organizacija, institucija, mreža i drugih relevantnih aktera u BiH u vezi sa kreiranjem, provedbom i nadzorom mjera okolišne politike, te jačanje ekološke svijesti među građanima.

Također će podržati vlasti BiH u osmišljavanju i učinkovitijem provođenju politike i zakonodavstva u skladu sa okolišnim zakonima EU, kako bi se omogućio jednostavniji monitoring i izvještavanje o napretku relevantnih institucija, te unaprijedile relevantne investicije u održivu energiju i okoliš u BiH.

– Za Švedsku poboljšanje okoliša nalazi se veoma visoko na dnevnom redu i jedan je od najvažnijih prioriteta na globalnoj i lokalnoj razini. Stoga sam sretna što možemo podržati Bosnu i Hercegovinu u razvijanju Okolišne strategije i izradi Akcijskog plana, i to koristeći švedska znanja i stručnost. Sektor zaštite okoliša predstavlja 1/3 svih zakona EU. Uspostavljanje okolišne politike vrlo je važno za ovu državu kako bi napredovala u pravcu približavanja standardima EU – rekla je ambasadorica Švedske u BiH Johanna Strömquist.

Izvršni direktor SEI-a Måns Nilson kazao je kako je osnova  rada tog instituta da pruža podršku izradi strategija koje su zasnovane na nauci, a koje vode do održivih rezultata.

Štokholmski okolišni institut (SEI) je neovisni međunarodni istraživački institut koji se već više od 25 godina bavi pitanjima okoliša i razvoja na lokalnoj, državnoj, regionalnoj i globalnoj razini. Ima veliko iskustvo u pružanju podrške javnim akterima, od opštinskog do međunarodnog nivoa u pogledu razvijanja i provedbe okolišnih strategija i politika održivog razvoja.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

error: Content is protected !!