Pripreme za Opću skupštinu EuroGeographicsa 2020. u Sarajevu

Opća skupština EuroGeographicsa – europske asocijacije agencija nadležnih za kartografiju, katastar i registraciju nekretnina, nakon Beča (2017.) Praga (2018.) i Manchestera (2019.), održat će se u Bosni i Hercegovini 2020. godine

DirektorEuroGeographics-a Mick Cory, rukovoditelj poslovanja i upravljanja udruženjem Sallie Payne Snell i menadžer za komunikaciju sa članicama Patricia Sokacova posjetili su Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove. Predstavnici Uprave predvođeni ravnateljem Željkom Obradovićem su predstavili trenutne projekte i aktivnosti Uprave,  a razgovaralo se i o pripremama za nadolazeću godišnju skupštinu EuroGeographicsa u Sarajevu 2020. godine. Izvršen je i uvid u smještajne, kongresne i druge kapacitete koji će biti na raspolaganju za održavanje godišnje skupštine.

Opća skupština EuroGeographicsa – europske asocijacije agencija nadležnih za kartografiju, katastar i registraciju nekretnina, nakon Beča (2017.) Praga (2018.) i Manchestera (2019.), održat će se u Bosni i Hercegovini 2020. godine. Godišnja skupština EuroGeographicsa je prilika da se okupe rukovodstva svih nadležnih europskih kartografskih i katastarskih agencija, kao i predstavnici drugih europskih organizacija koje imaju značajan utjecaj na polju upravljanja geoinformacijama.

Glavne aktivnosti EuroGeographicsa su usmjerene na zastupanje interesa njegovih članova, prijenos znanja, razvoj kapaciteta, stvaranje i provedbu projekata, te proizvodnju paneuropskih proizvoda temeljenih na skupovima podataka iz nacionalnih agencija nadležnih za kartografiju, katastar i registraciju nekretnina. EuroGeographics trenutačno okuplja 64 katastarske i kartografske agencije iz 44 države europskog regiona.

Osim što je organiziranje jednog ovako bitnog događaja priznanje za Federalnu upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove, ujedno je i jedinstvena prilika za promociju Bosne i Hercegovine i njezinih vrijednosti.

error: Content is protected !!