PRODANOVIĆ: Nema razloga da se održavanje izbora dovodi u pitanje

Nema razloga da se održavanje lokalnih izbora u BiH ove godine dovodi u pitanje, jer su sredstva potrebna za njihovo financiranje projektirana u proračunu. Sada je odgovornost na Središnjem izbornom povjerenstvu (SIP) BiH. Vjerujem da će proračun institucija BiH za ovu godinu, kao jedan od trenutnih prioriteta, biti usvojen u Parlamentu BiH. Sjednica Zastupničkog doma BiH zakazana je za 7. srpanj, dok bi Dom naroda BiH trebao zasjedati dan kasnije o temi proračuna za ovu godinu. Za sada se može čuti da će taj dokument biti usvojen po žurnom postupku. Mi smo suglasni podržati ga i u jednoj i drugoj proceduri. Parlamentarni odbor za Stabilizaciju i pridruživanje između Parlamenta BiH i Europskog parlamenta bitno je tijelo te ga treba potvrditi Zastupnički dom BiH idućeg tjedna. Potom će Odbor biti konstituiran i bit će usvojen Poslovnik o njegovu radu, čime će biti ispunjen i jedan od 14 prioriteta iz posljednjeg izvještaja EK-a za BiH. Sada bismo se trebali fokusirati na još dodatnih 7 prioriteta koje bi trebalo realizirati do konca listopada. To su mahom izmjene zakona, nakon čega će izvještaj biti dostavljen Europskoj komisiji da bi na osnovu toga dala mišljenje. Mislim da BiH treba odobriti status kandidata za članstvo u EU te postoji koncenzus ključnih političkih aktera da ova pitanja budu riješena u relativno kratkom roku, kaže izaslanik SNSD-a u Domu naroda Parlamenta BiH Lazar Prodanović.

error: Content is protected !!