Radnici u trgovini dobili kolektivni ugovor

Udruženja poslodavaca Federacije BiH (UPFBiH) i Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti potpisali su nakon dužeg perioda pregovaranja Kolektivni ugovor o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost trgovine u ovom entitetu.

Predsjedavajući pregovaračkog tima UPFBiH Edin Ibrahimović je kazao kako poslodavci potpisivanjem ovoga dokumenta ispunjavaju obećanje dano radnicima da ne trebaju brinuti u vezi sa njihovim pravima kroz kolektivne ugovore. Kazao je kako su u pregovaračkom timu, sa njihove strane, bili predstavnici većine najvećih trgovačkih lanaca u Federaciji.

-Potpisivanjem na najbolji način potvrđujemo da je naš interes zadovoljstvo naših radnika, rekao je Ibrahimović.

Pozitivni stavovi

Predsjednica Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH Mersiha Beširović istaknula je da je potpisivanje Kolektivnog ugovora od izuzetnog značaja za radnike ove oblasti, te da se ovim činom ruši stereotip da je ovo sektor u kojem se masovno krše prava radnika.

-Imidž ovog sektora u javnosti je da ovdje vlada apsolutna pravna anarhija, potpisivanjem Kolektivnog ugovora i zajedničkim snagama predstavnika Vlade, Sindikata i Udruženja poslodavaca polako mijenjamo tu sliku, istaknula je Beširović.

Potpisivanju ugovora, koje je obavljeno u Mostaru, je ispred Vlade FBiH prisustvovao ministar trgovine Zlatan Vujanović.

On smatra kako je prvenstveno potrebno unaprijediti poslovnu klimu i omogućiti poslodavcima da budu konkurentni na tržištu, a što bi u konačnici značilo da bi se i značajnija sredstva alocirala radnicima.

Što nosi ugovor

Iz Udruženja poslodavaca naglašavaju kako se Kolektivnim ugovorom o pravima i obavezama poslodavaca i radnika za djelatnost trgovine u FBiH definiraju pitanja iz radnih odnosa i u vezi sa radnim odnosima, način utvrđivanja plaće i plaće po osnovu radnog učinka, način i visina obračuna povećanja plaće po osnovu otežanih uvjeta rada i naknada plaće. Također se definiraju način i visina utvrđivanja naknade za službena putovanja, uvjeti i visina naknade plaće zbog odsustva sa rada žene za vrijeme trudnoće u slučaju kad ne može biti raspoređena na druge poslove, pravo na otpremninu, uvjeti za rad Sindikata, postupak kolektivnog pregovaranja i način mirnog rješavanja kolektivnih radnih sporova, raskidanje kolektivnog ugovora.

Iz UPFBiH još jednom naglašavaju da su za Udruženje granski kolektivni ugovori  neupitni. Također, naglašavaju da nastavljaju pregovore sa granskim sindikatima s ciljem potpisivanja kolektivnih ugovora u onim oblastima za koje to još nije završeno. Sa jučer potpisanim dokumentom na snazi su četiri granska kolektivna ugovora i to za djelatnost prometa, djelatnost trgovine i uslužnih djelatnosti, preradu drveta i papira i komunalne djelatnosti, te da su u toku pregovori za tri granska ugovora – za djelatnost prerade i proizvodnje metala, djelatnost tekstilne industrije i djelatnost kemije i nemetala. Također su pokrenuti pregovori sa Sindikatom z djelatnost financija, a do kraja godine Udruženje poslodavaca planira pokrenuti pregovore za potpisivanje pet GKU i to u oblasti građevinarstva, prehrambrene i duhanske industrije, za djelatnost ugostiteljstva i turizma, djelatnost IT sektora i grafičke industrije.

Piše: Vanja Bjelica-Čabrilo, [email protected]

 

error: Content is protected !!