Revidirani izvještaji 75 institucija BiH, dato 21 čisto pozitivno mišljenje

Ured za reviziju institucija BiH je objavom posljednje grupe izvještaja završio ciklus financijskih revizija za institucije BiH za 2019. godinu, a revidirano je 75 institucija.

Od revidiranih 75 institucija, Ured je za njih devet dao mišljenja s rezervom (dva mišljenja s rezervom i sedam s rezervom i skretanjem pažnje) – pri čemu je svih devet dobilo mišljenje s rezervom na usklađenost sa zakonima i propisima, dok je jedna institucija dobila mišljenje s rezervom i na financijske izvještaje i na usklađenost. Kod 44 institucije Ured je izrazio pozitivno mišljenje sa skretanjem pažnje, dok je 21 institucija dobila čisto pozitivno mišljenje. U jednom slučaju, uslijed ograničenosti obima revizije, Ured se suzdržao od davanja mišljenja.

Ukupno izvršenje budžeta revidiranih institucija za 2019. godinu iznosilo je 861.028.800 KM.

Kroz proces financijske revizije za 2019. godinu, institucijama BiH date su ukupno 483 preporuke.

Ured nastavlja realizirati godišnji plan revizije, pa je tako trenutno u toku revizija izvještaja o izvršenju budžeta institucija BiH za 2019., izrada godišnjeg revizorskog izvještaja o glavnim nalazima i preporukama za 2019., četiri revizije učinka, te paralelno s tim i više predstudijskih revizijskih istraživanja, saopćeno je iz Ureda za reviziju institucija BiH.

error: Content is protected !!