Revidirati javnu nabavku knjižica za putne isprave

Povjerenstvo Zastupničkog doma Parlamenta BiH za financije i proračun  je jednoglasno zaključilo da Ured za reviziju institucija BiH treba izvršiti reviziju učinka u svezi javnih nabavki knjižica za putne isprave BiH u razdoblju 2015.-2018. godina. Povjerenstvo je istodobno prihvatilo izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi “Pravodobnost postupaka javnih nabavki u institucijama BiH“, koji je sačinio Ured za reviziju.

Tijekom rasprave o toj tački dnevnog reda, član Povjerenstva za financije i proračun Jasmin Emrić (A-SDA) ustvrdio je da veliki problem predstavlja što je u cijelosti poništena tenderska dokumentacija za 14 posto postupaka javnih nabavki, što je vidljivo iz prezentiranog izvještaja revizora. Zakon o javnim nabavkama BiH je, prema mišljenju člana Povjerenstva Damira Bećirovića (DF), pravljen za koruptivne radnje i kriminal te nitko kazneno ne odgovara za počinjene nepravilnosti konstatirane u izvještaju revizora.

“Bilo bi zanimljivo vidjeti koje su tvrtke povukle najviše novca iz državnog proračuna“, smatra Bećirović koji je konstatirao da Zakon o javnim nabavkama i nadalje ostaje jedan od najproblematičnijih zakona u BiH. Povjerenstvo Zastupničkog doma Parlamenta BiH za financije i proračun jučer je odobrilo izvještaj o obavljenim prestrukturiranjima proračunskih rashoda institucija BiH za razdoblje 1. siječaj – 30. rujan 2017., koji je sačinilo Ministarstvo financija i trezora BiH.

 

error: Content is protected !!