Rijeke i turizam u BiH

„Udruga Neretva West“ iz Mostara u okviru projekta kojeg je podržao Fond za zaštitu okoliša po pozivu iz 2019. godine provodi promotivnu kampanju o važnosti zaštite slatkovodnih ekosustava u FBiH.

Gotovo sve turističke destinacije našle su svoje mjesto u dolinama rijeka, tako u BiH gotovo sva najposjećenije lokacije su na neki način povezane sa rijekam kao na primjer: Mostar, Počitelj, Blagaj, Travnik, Konjic, Čapljina i mnogi drugi gradovi širom BiH. To svakako ne čudi s obzirom da je čovjek uvijek težio da se smjesti i razvija u blizinama rijeka. U prvom redu to je bilo zbog funkcionalnosti, u smislu ishrane i navodnjavanja, i lakšeg života. Danas ta mjesta imaju svoj značaj u turističkom sektoru, velik dio ponude veže se za gradove na rijekama, ili direktno za rijeke.

Neke od rijeka koje imaju bogatu turističku ponudu su:

Una je rijeka u sjeverozapadnom dijelu Bosne i Hercegovine koja manjim dijelom čini zapadnu granicu BiH i Hrvatske. Danas je Una dio velikog blaga prirodnog nasljeđa Bosne i Hercegovine, mjesto bogatog turističkog prometa i održavanja međunarodne sportsko-turističke manifestacije Una-Regata. U gronjem toku rijeke Une smješten je i Nacionalni Park koji svake godine bilježi sve veći broj posjetioca.


Planinska rijeka Neretva, cijelim svojim tokom donosi priču svaku za sebe. Od Konjica koji nudi neponovljiva adrenalinska iskustva rafterima do Starog mosta u Mostaru koji je vijekovima već važna turitička destinacija posjetioca širom svijeta. Neretva je domaćin brojnih kulturnih, sportskih i drugih manifestacija koje privlače veliki broj turista.


Rijeka Vrbas nalazi se godinama u vrhu svjetskih destinacija, putnicima avanturistima. Još 2012 ponuda na ovoj rijeci smještena je među top 10 lokacija za posjetiti u svijetu, sve zahvaljući predanom radu lokalnog stanovništva kao i turističkoj zajednici koja prepoznaje potencijale.
Vodopad Kravice i rijeka Trebižat svakao su na listi svakog posjetioca koji dođe u Hercegovinu. Prirodne ljepote koji nudi ovaj dio Hercegovine su značajne za turističke ponude lokalnih agencija. U najinteresantnije prirodne znamenosti Bosne i Hercegovine sigurno spada vodopad Kravice, udaljen oko 40 km od Mostara. Voda rijeke Trebižat na tom mjestu se razuđuje i pada sa visine od 30 metara stvarajući prirodni amfiteatar širine 150 metara, stvarajući prirodnu pretstavu koja podsjeća, naravno u mnogo manjoj mjeri, na slapove Nijagare.

Izvor rijeke Bune je dio turističkog sadržaja BiH. Tu razvilo više oblika turizma: sportski, kulturni, povijesni i vjerski turizam. U novije vrijeme razvija se i avanturistički turizam kao i velika ponuda kampova, što je sada postalo jako specifično za mjesto Blagaj kroz koji protiče rijeke Buna.

Razvoj turizma na rijekama trebao bi pratiti i povećana pažnja za očuvanje istih. Međutim u praksi to nije uvijek tako. Postoje brojna mjesta koje svoje ponude baziraju na rijekama, a u tom procesu rijeke postaju sve zagađenije i zagađenije, isključivo nemarom lokalnog stanovništva. Rijeke su naš veliki potencijal, čiste jasno. Rijeke nam ne nude samo primarnu funkaciju kako je to nekad bilo, nego nam nude mogućnost da u ovom vremenu od njih i živimo i zarađujemo za svakodnevne potrebe. Kada će čovjek shvatiti da koliko je priroda milosrdna ali u isto vrijeme da priroda bez njega može?

error: Content is protected !!