‘Rijeke više neće biti rijeke nego modificirana vodna tijela’

Skoro ‘ispod radara’ prošla je u javnosti odluka Vlade Federacije BiH sa posljednje sjednice o usvajanju informacije Federalnog ministarstva okoliša i turizma u svezi problema planiranja izgradnje i rada malih hidroelektrana, a gdje je zaključeno i to da Vlada uvažava preporuke i zaključke navedene u Deklaraciji o zaštiti rijeka zapadnog Balkana, koju su pripremile nevladine organizacije iz BiH i zemalja okruženja, koje se bave zaštitom okoliša. No, pitanje je koliko će Vlada ostati na ovom fonu s obzirom na činjenicu da je sada u BiH u pogonu ukupno 106 malih hidroelektrana, u FBiH njih 65, a u RS-u 41. CIJELI TEKST PROČITAJTE OVDJE.

error: Content is protected !!