Sarajevski muzeji dobili zakon o svojoj djelatnosti

Ministar kulture i sporta Mirvad Kurić kazao je da su organizacije za ovu djelatnost muzeji i galerije, te muzejske zbirke i muzejske izložbe, a koje mogu biti javne, privatne i od vjerskih zajednica te samostalne ili u sastavu drugih pravnih subjekata

Zastupnici  Skupštine Županije Sarajevo usvojili su  Zakon o muzejskoj djelatnosti kojim se uređuje sistematsko istraživanje, prikupljanje, stručna i znanstvena  obrada, čuvanje, zaštita i prezentiranje muzejskog i nadzor nad zakonitošću rada muzeja i druga pitanja od značaja za muzejsku djelatnost.

Ovaj zakon definira šta se sve smatra muzejskim materijalom na način da obuhvaća proizvode prirode, ljudskog rada i duha, predmete, dokumente i druga svjedočanstva o pojavama i procesima u društvu, povijesnim  zbivanjima, kulturnom, znanstvenom, političkom, ekonomskom i tehničkom razvoju, životu i običajima ljudskih zajednica, životu i djelu istaknutih ličnosti, kao i druge predmete koji svjedoče o razvoju prirode i društva od prapovijesti do danas.

Županijski zakon usuglasiti s državnim

Ministar kulture i sporta Mirvad Kurić kazao je da su organizacije za ovu djelatnost muzeji i galerije, te muzejske zbirke i muzejske izložbe, a koje mogu biti javne, privatne i od vjerskih zajednica te samostalne ili u sastavu drugih pravnih subjekata.

Zastupnik BPS-a Semir Halilović mišljenja je da ovaj zakon poprilično samostalno uređuje muzejsku djelatnost, ali da treba obratiti pažnju da neki dijelovi nisu u suprotnosti s važećim zakonima na državnom nivou.

– Jedan od nedostataka jest što se ne spominju običaji zajednica, koji su vrlo važni, a koji su definirani državnim zakonom – pojasnio je.

Zakonom je određeno da muzej pribavlja muzejski materijal iskopavanjem, kupovinom, razmjenom, poklonom i zavještanjem te da se ugovor o kupovini, razmjeni i poklonu sastavlja u pisanoj formi. Muzejskim materijalom smatra se i materijalno i nematerijalno kulturno naslijeđe.

Materijalno kulturno naslijeđe podrazumijeva ono što je stvorila priroda ili čovjek svojim radom i to su proizvodi prirode minerali, rude, biljni i životinjski svijet te proizvodi ljudskog rada oruđe, oružje, odjevni predmeti, ukrasni predmeti, proizvodi kućne radinosti, proizvodi zanatstva i umjetnička ostvarenja.

Zakonom obuhvaćeno  i nematerijalno kulturno naslijeđe

Određeno je da su nematerijalno kulturno naslijeđe znanja, umijeća i vještine koje se odnose na prirodu i čovjeka i koje predstavljaju osnova za proizvodnju materijalnih kulturnih dobara, koja se prenose s generacije na generaciju, i pružaju osjećaj identiteta i kontinuiteta, a s ciljem njegovog očuvanja, koje zajednice, grupe i pojedinci prepoznaju kao dio svog kulturnog naslijeđa i to jezik i govor, usmena predanja, književnost i drugi oblici jezičkog izražavanja, izvođačke umjetnosti muzika, pjesme, igre i drugi izvođački oblici.

Uz precizne definicije i procedure muzeji su dužni da provodu preventivnu i trajnu zaštitu muzejskog materijala, muzejskih predmeta i muzejske dokumentacije.

Istraživanje i prikupljanje muzejskog materijala na području Županije mogu vršiti muzejske ustanove čije je sjedište na području Županije Sarajevo i to Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Historijski muzej Bosne i Hercegovine, Muzej književnosti i kazališne umjetnosti Bosne i Hercegovine, Muzej Sarajeva i Muzej “Alija Izetbegović“.

Zakon tretira detaljno sve odrednice formiranja i rada muzeja kao ustanova za obavljanje muzejske djelatnosti, kao i da Muzej Sarajeva nastavlja rad kao javna ustanova koja obavlja muzejsku djelatnost u javnom interesu Županije.


 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

error: Content is protected !!