SDP završava prijedlog ustava za budućnost europske BiH

Odbor SDP-a BiH za reformu ustava i ustavna pitanja  je konstatirao da su u završnoj fazi višegodišnje pripreme novog SDP-ovog ustavnog teksta za budućnost europske države BiH, koji treba doprinijeti uspostavljanju racionalnije, efikasnije i funkcionalnije države BiH.

“Interes građana i naroda naše države nije preskupa i nesposobna birokracija, desetine vlada i parlamenata, stotine ministara, tisuće njihovih zamjenika i tajnica… S takvim neracionalnim sustavom se ne možemo pomiriti“, stav je Odbora SDP-a za ustavna pitanja čiji je predsjednik Denis Bećirović istaknuo je da su državi BiH potrebne ozbiljne ustavne promjene koje će omogućiti uvjete za razvoj zemlje sukladno njenom multietničkom biću i europskim demokratskim standardima.

“Osnov za njenu transformaciju u tom smjeru je uspostava individualnih i kolektivnih ljudskih prava i sloboda sukladno europskim i svjetskim standardima“, ocijenjeno je ali i istaknuto da treba imati u vidu da BiH treba biti nedjeljiva, socijalna, sekularna, građanska, multietnička država utemeljena na vladavini prava, individualnih sloboda i jednakosti, nacionalne i spolne jednakosti, društvene pravde. Novim tekstom Ustava Republike BiH, pored ostalog, nužno je propisati da je protuustavno i kažnjivo svako promicanje ili provođenje politike nacionalne neravnopravnosti te svako raspirivanje nacionalne, vjerske, rasne ili bilo koje druge mržnje i netrpeljivosti.

Novi tekst Ustava Republike BiH koji zagovara SDP BiH temelji se, među ostalim, na sljedećim načelima:

“Republika BiH se temelji na načelima građanske demokracije s obveznim poštivanjem multietničke naravi države i pune ravnopravnosti svih naroda. Treba osigurati pravnu i efikasnu zaštitu ljudskih prava, uključujući povratak svih izbjeglih i raseljenih u mjesta iz kojih potječu. To je osnovna oveza svih javnih institucija u državi, jer pravo povrtaka ne zastarjeva i ne smije se ograničiti nikakvim rokom;

Republika BiH je jedinstvena, decentralizirana država, uređena na načelu lokalne samouprave, multietničkih i ekonomskih održivih regija vodeći računa o geografskim, prometnim, povijesnim i ekonomskim kriterijima. U multietničkim regijama osigurava se ustavna ravnopravnost Srba, Bošnjaka, Hrvata, Ostalih i pripadnika etničkih manjina;

Republika BiH ima efikasnu i fukcionalnu zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast, predsjednika, Vladu na čelu s premijerom, Ustavni sud i druge sudove uređene zakonom;

Sustav odlučivanja je uređen na način da omogućava zašitu individulanih i kolektivnih prava te da onemogući blokadu rada i odlučivanja u državnim institucijama. Kolektivna prava pojedinih naroda štite se kroz sistem jasno definiranog vitalnog nacionalnog interesa;

Republika jamči izborni sustav koji osigurava odgovornost svih izabranih političara i drugih predstavnika vlasti spram cjelokupnog stanovništva. Ustav jamči i sva građanska prava utvrđena međunarodnim konvencijama iz Aneksa I na Ustav BiH iz Daytona“, navode iz SDP-a BiH.

error: Content is protected !!