ŠEHIĆ: Kriteriji SIP-a BiH za Klub Srba suprotni Izbornom zakonu i Ustavu FBiH

Neprihvatljivi su kriteriji SIP-a BiH za dodjelu preostala tri mandata u Klubu Srba u Domu naroda FBiH. Nije mi jasno zašto su usvojeni kriteriji kojima se negira Izborni zakon BiH, ali je u ovoj državi, očito, sve moguće. Naime, i Ustav FBiH i Izborni zakon BiH kao jedan od preduvjeta da bi netko bio izabran za izaslanika u Dom naroda FBiH propisuju da mora prethodno biti izabran kao zastupnik u županijskoj skupštini. Uvijek treba voditi računa o Ustavu i zakonu kao i o tome krši li se odlukom o utvrđivanju određenih kriterija ono što piše u Ustavu. Protiv navedene odluke SIP-a BiH može se pokrenuti postupak pred Sudom BiH, koji treba ocijeniti je li ona sukladna Izbornom zakonu BiH. Ako su kriterij takvi kakvi jesu, postavlja se pitanje zašto onda nisu bili utvrđeni 2010. ili 2014. godine, jer ni tada Klub Srba nije radio u punom kapacitetu, čak je bilo i kritičnih situacija kada je visoki predstavnik morao reagirati u pogledu određivanja kvoruma budući se traže dvije trećine kluba jednog naroda. Što ako umjesto nekog kandidata na listi određenog političkog subjekata koji odlazi na neku drugu funkciju, a zastupnik je u županijskoj skupštini, na njegovo mjesto uđe kandidat istog političkog subjekta koji je srpske nacionalnosti. On će u tom slučaju biti u županijskoj skupštini, ali neće biti u Domu naroda FBiH. Što u tom slučaju? Taj kandidat na osnovu Ustava i Izbornog zakona BiH mora biti u Domu naroda, a prema usvojenim kriterijima SIP-a BiH to neće moći, ukazuje bvši član SIP-a BiH Vehid Šehić.

error: Content is protected !!