Štefanek: BiH u okviru ‘Horizontal Facility’ dobila oko četiri miliona eura

 Bosna i Hercegovina će u drugoj fazi zajedničkog programa Evropske unije i Vijeća Evrope “Horizontal Facility za Zapadni Balkan i Tursku“ dobiti oko četiri miliona eura, što je značajno veći iznos u odnosu na prvu fazu u okviru koje je za reformske procese dobila oko dva miliona eura – izjavio je za Fenu šef Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu ambasador Drahoslav Štefanek.

On je danas u Skoplju bio učesnik regionalne konferencije kojom je ozvaničen početak druge faze ovog programa vrijedne 41 milion eura kojom će Vijeće Evrope i EU nastaviti podršku reformama iz oblasti ljudskih prava, demokratije i vladavine prava u regionu zapadnog Balkana i Turskoj.

Ambasador Štefanek ističe da će u okviru druge faze u BiH biti nastavljen rad na programima u kojima su dosad zabilježeni dobri rezultati, naročito u programu koji se tiče obrazovanja. U okviru tog programa izrađen je vodič koji trenutno treba da bude odobren u Vijeću ministara BiH.

Također, navodi i projekt koji se bavi nacionalnim manjinama u okviru kojeg je organizirano više festivala u različitim gradovima, a snimljen je i dokumentarni film o nacionalnim manjinama koji je prikazan na Sarajevo film festivalu.

Značajni rezultati su postignuti i u oblasti zatvora i unapređenju zatvorskog sistema i ljudskih prava zatvorenika i osuđenih lica. Tako su u okviru ustanove na Sokocu urađeni priručnici i različiti dokumenati koji pomažu zaposlenima da primjenjuju sve standarde ljudskih prava u radu sa zatvorenicima.

U BiH će, najavljuje Štefanek, prvi put biti provođen i projekt koji se tiče borbe protiv trgovine ljudima koji je zasnovan na preporukama komiteta Vijeća Evrope koji se bavi ovim pitanjem.

-Možemo reći da smo jako zadovoljni postignutim, i što će BiH dobiti taj dio sredstava koji i zaslužuje – naglašava Štefanek.

Druga faza programa “Horizontal Facility“ u trajanju od tri godine bit će fokusirana na četiri teme, a to je provođenje pravde, suzbijanje korupcije, privrednog i organiziranog kriminala, sprečavanje diskriminacije i zaštitu prava osjetljivih grupa, a uključuje po prvi put i temu slobode izražavanja i slobode medija.

Ambasador Štefanek podvlači da će u fokusu biti sudije, tužioci i advokati i njihov rad u vezi sa slučajevima koji se tiče slobode medija i slobode izražavanja.

-Primarni cilj jeste da pratimo koliko se presuda bh. sudova u BiH oslanja na član 10 Evropske konvencije o ljudskim pravima koja se tiče slobode izražavanja – naglašava on.

Druga faza programa Vijeća Evrope i EU “Horizontal Facility“ obuhvata aktivnosti u Albaniji, BiH, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Srbiji, kao i Turskoj, a pomaže korisnicima da u okviru procesa proširenja usklade standarde sa standardima Vijeća Evrope, kao i pravnim tekovinama EU.

error: Content is protected !!