Strane vlade za pola godine donirale više od 3,4 milijuna maraka

Više od 3,4 milijuna maraka dobile su institucije BiH u prvih pola godine od stranih vlada. U Izvješću o izvršenju Budžeta stoji da su sredstva namijenjena za projekte.

Tekućom podrškom u novčanom obliku obuhvaćene su sve namjenske donacije doznačene iz inozemstva od stranih vlada i organizacija, kao podrška pojedinim institucijama Bosne i Hercegovine. Transfer sredstava po osnovu tekućih pomoći uplaćuje se na Jedinstveni račun trezora ili posebni namjenski račun.

Tako  u periodu od 1. siječnja 2019. godine do 30. lipnja 2019. godine ostvareni prihodi na ime tekuće podrške iznose 3 milijuna 426 hiljada KM, a što је 46 posto iznosa koji je ostvaren u istom periodu prethodne godine.

Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH su donirana sredstva od Norveške (0,4 mil KM) za projekt unaprjeđenja kvaliteta pravosuđa u službi građana, Švicarskog veleposlanstva (0,52 mil KM) za projekt unaprjeđenja tužilačkog kapaciteta, Švedske razvojne agencije SIDA (0,39 mil KM) za projekt unaprjeđenja efikasnosti sudova te Europske komisije (0,32 mil KM) za konsolidaciju i dalji razvoj pravosudnog informacionog sustava u ukupnom iznosu od 1,65 mil KM. Sudu BiH donirana su sredstva Europske unije iz IPA-e 2012. u iznosu od 136.712 KM.

U ostale donacije spadaju sredstva za projekt preventivne konzervacije zbirki Zemaljskog muzeja Komisiji za nacionalne spomenike (142.419 KM), sredstva UNHCR-a (122.250 KM) i drugih donatora (41.647 KM) Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, donacije “GOPA Gesellschaft fur Organization, Planung and Ausbildung” Agenciji za statistiku BiH (26.166 KM), sredstva SIDA-е, EU i ostalih donatora Direkciji za europske integracije BiH (294.967 KM), donirana sredstva UNHCR-a i drugih Minlstarstvu sigumosti BiH (272.736 KM), uplaćene donacije Ministarstvu civilnih poslova BiH (262.990 KM) te veći broj manjih donacija kojima su podržane različite institucije Bosne i Hercegovine. B.K.

error: Content is protected !!