Potvrđena optužnica u predmetu Simo Đurić i drugi

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu u predmetu Simo Đurić i drugi, koja optuženog Đurića tereti za produženo krivično djelo porezne utaje ili prevare, a pravnu osobu “Pil Comerc d.o.o. Brčko“ za krivično djelo porezne utaje ili prevare.

U optužnici se navodi da je optuženi Simo Đurić 2017. i 2018. godine, kao direktor i odgovorna osoba u pravnoj osobi “Pil Comerc“ d.o.o. Brčko kao poreski obveznik, radi izbjegavanja plaćanja PDV-a, ostvario oporezivi promet koji nije evidentirao kroz poslovne knjige niti ga prijavio Upravi za indirektno oporezivanje BiH.

Za spomenuti period optuženi nije podnio prijave za plaćanje poreza što je suprotno odredbama člana 38. i 39. Zakona o porezu na dodanu vrijednost, a samim tim nije ni platio poreza u ukupnom iznosu od 31.065,86 KM, te na taj način oštetio je Budžet BiH za navedeni iznos.

Pravna osoba “Pil Comerc“ d.o.o. Brčko“ je, kao porezni obveznik, raspolagala protivpravnom imovinskom koristi u ukupnom iznosu od 31.065,86 KM koju je u ime, za račun i korist pravne osobe ostvario optuženi Simo Đurić izvršenjem krivičnog djela, saopćeno je iz Suda BiH.

error: Content is protected !!