Suficit u proračunu HBŽ-a

Vlada Hercegbosanske županije (HBŽ) na sjednici u četvrtak u Livnu razmatrala je i usvojila Izvješće o izvršenju Proračuna Hercegbosanske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine.

Ukupno ostvareni konsolidirani prihodi i primitci financiranja na dan 30. lipnja 2017. godine iznose 32,52 milijuna marka što je 0,59 posto više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prošle godine.

U strukturi prihoda i primitaka porezni prihodi sudjeluju sa 86,97 posto što je za 0,82 posto više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, priopćeno je iz Vlade HBŽ-a.

Glavne kategorije rashoda i izdataka ostvarene su u tekućim izdatcima koji iznose 25,47 milijuna marka i kapitalnim izdatcima koji iznose 1,46 milijuna maraka.

Tekuća pričuva za 2017. godinu je planirana na razini 600 000 maraka, a u prvom polugodištu ove godine izvršena je sa 132 930 maraka. U promatranom razdoblju ostvaren je suficit u iznosu od 5,58 milijuna maraka.

Na sjednici je rečeno kako navedeni suficit treba umanjiti za razgraničene prihode iz ranijih godina, a radi se o namjenskim prihodima u apsolutnom iznosu od 2,13 milijuna marka što znači da je realni suficit 3,45 milijuna maraka, navodi se u priopćenju.

Vlada je dala suglasnost na prijedlog Dokumenta okvirnog proračuna za razdoblje 2018./2020. godina. Ključni cilj DOP-a je postaviti makroekonomske fiskalne i razvojne politike u središte procesa planiranja i izrade Proračuna. Godišnji Proračun jedan od temeljnih instrumenata kojima će se realizirati ekonomski i socijalni prioriteti Vlade HBŽ-a.

Također, donesena je suglasnost na Naputak za izradu zahtjeva za odobravanje proračunskih sredstava u 2018. godini. Cilj naputka je projekcija prihoda i rashoda za fiskalnu 2018. godinu.

Usvojen je i Zaključak o prihvaćanju Programa javnih investicija Hercegbosanske županije 2018./2020. godine s listom prioriteta kandidiranih projekata koji je sačinilo Ministarstvo gospodarstva – Odjeljenje za upravljanje projektom.

Program javnih investicija HBŽ-a sadrži podatke o ukupno 37 projekata, a ukupna vrijednost svih projekata je 77,62 milijuna marka, od čega se 37,38 milijuna maraka odnosi se na 25 kandidiranih projekata, a preostalih 40,24 milijuna na 12 projekata u implementaciji.

Razmatrana je i Informacija o stručno-pedagoškom nadzoru te donesen zaključak u kojem se pruža potpora Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije na realizaciji započetih aktivnosti.

Zavod za školstvo Mostar je jedno kratko vrijeme imao nadležnost na području HBŽ-a, tako da su Ministarstvu bile uskraćene bitne aktivnosti Zavoda za školstvo, bez kojih je nemoguće zamisliti funkcioniranje obrazovnog sustava. Budući da godinama nije obavljan nadzor u školama na području HBŽ-e, Ministarstvo je predložilo Vladi donošenje zaključka kojim bi se potaknula ova aktivnost i svi koraci koji slijede.

S obzirom da je proces planiranog osnivanja međužupanijske javne ustanove, Zavoda za odgoj i obrazovanje u tijeku, također se javlja potreba za angažiranjem određenog broja postojećih djelatnika iz osnovnih i srednjih škola koji će biti imenovani u zvanje savjetnika.

Po pedagoškim standardima jedan savjetnik ide na 25 djelatnika koje treba nadzirati, a Ministarstvo će donijeti odluku o broju savjetnika koje će angažirati za obavljanje posla, i to isključivo od djelatnika uposlenih u školama na području HBŽ-a.

Kako bi ovaj posao ostvario planirani cilj, Ministarstvo će postupati u skladu s Pravilnikom o ocjenjivanju i napredovanju odgojitelja i stručnih suradnika u predškolskim ustanovama, te učitelja, nastavnika/profesora i stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama.

U drugom djelu sjednice Vlada je donijela Odluku o prihvaćanju Izvješća o provedenom postupku nabave udžbenika za učenike i razreda osnovnih škola Hercegbosanske županije, koji nisu u stanju socijalne potrebe, i udžbenika za učenike drugih, trećih i četvrtih razreda osnovnih škola Hercegbosanske županije u stanju socijalne potrebe u školskoj 2017./2018. godini.

Donesena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 6500 maraka Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije kao financijska potpora za sponzoriranje maturalnih večeri srednjih škola Hercegbosanske županije u školskoj 2016./2017. godini.

Vlada je donijela Odluku o razrješenju i Odluku o davanju suglasnosti za imenovanje magistra kineziologije Saše Grabovca za ravnatelja Srednje strukovne škole “Silvija Strahimira Kranjčevića” iz Livna na mandatno razdoblje od četiri godine, stoji u priopćenju.

error: Content is protected !!