Tegeltija s predstavnicima MMF-a o situaciji u BiH prouzrokovanoj virusom korona

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija razgovarao je danas putem videolinka sa šefom misije (MMF) u BiH Martinom Petrijem i rezidentnim predstavnikom Međunarodnog monetarnog fonda u BiH Endru Džuelom o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini prouzrokovanoj pandemijom virusa korona (COVID-19).

Predsjedavajući Tegeltija upoznao je šefa misije MMF-a u BiH Petrija o stanju u našoj zemlji u pogledu zdravstvene situacije, kao i o ekonomskim posljedicama pandemije, te o mogućnostima za odgovor vlasti u BiH kako bi se zaštitilo zdravlje i životi građana, što prije oporavila privreda i vratila radna mjesta – saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Predstavnici MMF-a su predsjedavajućeg Vijeća ministara informirali da je izvjesno povećanje sredstava odobrenih BiH kroz instrument za brzo finansiranje sa 50 posto na 100 posto uplaćene kvote, odnosno sa 165 miliona eura na 330 miliona eura, te istaknuli da će se o tome Odbor direktora izjasniti u ponedjeljak, 6. aprila ove godine.

Ovom prilikom, naglašeno je da je izuzetno važno da se entiteti usaglase o raspodjeli sredstava, jer će u protivnom biti pomjeren rok za izjašnjavanje Odbora direktora MMF-a o ovom instumentu.

U saopćenju se navodi da su predsatvnici MMF-a na sastanku izrazili nezadovoljstvo činjenicom da prilikom koncipiranja mjera za podršku ekonomiji, entitetske vlade nisu konsultovale niti informirale MMF, kao ni druge međunarodne finasijske institucije, iako se od njih očekuje značajna podrška u finansiranju definiranih mjera.

Predsjedavajući Tegeltija zahvalio se predstavnicima MMF-a na brzoj reakciji na zahtjev BiH za odobravanje hitnih sredstava, te iskazao očekivanje da će se entiteti usaglasiti o raspodjeli odobrenih sredstava, kako bi se rokovi ispoštovali i sredstva što prije stavila na raspolaganje entitetima i Brčko Distriktu – navodi se u saopćenju Vijeća ministara BiH.

error: Content is protected !!