TEGELTIJA: Suradnja i komunikacija institucija i DPK mreže može biti bolja

Suradnja i komunikacija mog Ureda, diplomatske mreže BiH u svijetu, Ministarstva vanjskih poslova BiH te Predsjedništva BiH mogla bi biti bolja. Nažalost, bili smo svjedoci zahtjeva kadrova iz reda srpskog naroda da nisu dobro pozicionirani u resornom Ministarstvu kada je riječ o rukovodećim funkcijama, a koji imaju znatne teškoće kada je riječ o zamjeni na pojedinim mjestima u diplomatskoj mreži BiH. Pokušavamo pozicionirati ljude iz srpskog naroda kako bi informacije kada je riječ o Ministarstvu vanjskih poslova BiH bile pravodobne i kako bi se mogli pozicionirati s onim brojem ljudi u diplomatskoj mreži kako je to definirano. Iz Ministarstva vanjskih poslova BiH dolaze pojedine informacije, stavovi, mišljenja pojedinih lidera, kao i ocjene EU-a o nekim pitanjima, riječi su predsjedatelja Vijeća ministara BiH Zorana Tegeltije.

error: Content is protected !!