Traži se rješenje za 140 malobnih osoba u prihvatnim centrima Bira i Miral

Članovi Operativne grupe za situaciju s migrantima u Unsko-sanskoj županiji (USŽ) jučer su ponovo ukazali na problem neadekvatnog smještaja malodobnih osoba bez pratnje u migracijskim centrima Bira i Miral. “Tražimo rješenje i pomoć za iznalazak adekvatnijeg smještaja za 140 malodobnih osoba u prihvatnim centrima Bira i Miral. Prethodno smo više od 80 maloljetnika smjestili u centre Borići i Sedra, tako da smo u potpunosti iskoristili sve smještajne kapacitete. Od utorka više nemamo mjesta ni za obitelji s djecom, koje ćemo od sada morati vraćati u centar Ušivak“, obrazložila je ministrica zdravstva USŽ-a Nermina Ćemalović. Na sastanku je zauzet stav da se i dalje inzistira na zatvaranju prihvatnih centara Bira u Bihaću i Miral u Velikoj Kladuši budući je riječ o objektima u privatnom vlasništvu i to u gradskim središtima.

“Formirana je skupina koja će prikupiti sav potreban materijal koji će, onda, biti dostavljen Županijskoj skupštini. Već postoji zaključak o zatvaranju Bire, no ovaj put ćemo tražiti konkretne mjere, jer ne smijemo dočekati zimu s ova dva prihvatna centra“, upozorila je ministrica Ćemalović. Sa sastanka je još jednom upućen apel za adekvatniji angažman Vijeća ministara BiH, tj. za koordinaciju aktivnosti i pomoć uslijed nekontroliranog priljeva migranata na područje USŽ-a.

error: Content is protected !!