Tri milijarde maraka kroz 22 mjere za spas BiH

IZ HDZ-a 1990 su jučer su javnost predstavili svoj set mjera za lakše prevazilaženje krize uzrokovane pandemijom korona virusa.

-Ponukani nemjerljivim poteškoćama i izazovima pred kojima se nalazi Bosna i Hercegovina i svjesni posljedica po ukupno stanovništvo Bi H, a naročito zdravlje ljudi i stabilnost gospodarstva, zbog globalne pandemije Covid 19, prateći rad aktualne Vlasti na svim razinama, ne želeći se baviti politikantstvom za jeftine političke poene, predlažemo Vladi Federacije BiH i Parlamentu Federacije i također i svim Vladama i parlamentima u Bosni i Hercegovini set hrabrih, odlučnih i mukotrpnih poteza za koje vjerujemo da će dati ogroman doprinos i u čuvanju zdravlja ljudi a također će dati mogućnost i građanima i gospodarstvu u BiH da iz ove krize iziđu što manje ranjeni.

  1. Žurna nabavka potrebne medicinske pomoći u dovoljnim količinama (zaštitna oprema, respiratori, lijekovi koji su se pokazali efikasnim itd.)
  2. Povećanje plaća medicinskim djelatnicima,
  3. Smanjenje plaća svima koji rade u manjem obimu u državnim i drugim javnim službama,
  4. Moratorij na kredite za građane i gospodarstvo čije je poslovanje ugroženo zbog pandemije Covid 19, za razdoblje minimalno 3 mjeseca pa do godinu dana. Bez obračunavanje kamata na dug.

5. Osigurati minimalne  plaće i doprinose svim uposlenim koji su zbog zabrana obavljanja djelatnosti prestali s radom početkom pandemije u naredna tri mjeseca.

       6.  Zaustaviti procese javnih nabavki za sve robe i usluge koje nisu nužno potrebne za funkcioniranje sistema.

7. Omogućiti rad ljekarnama i trgovinama do 19 sati zbog očuvanja radnih mjesta i kvalitetnijeg snabdijevanja.

       8.   Zaustaviti sve vrste ovršnih postupaka i ovrha do kraja pandemije.

       9. Oformiti Vladin Fond koji bi vršio dodjelu subvencioniranih kredita za likvidnost subjektima gospodarstva u cilju očuvanja postojećeg broja radnih mjesta. Uraditi rebalans proračuna na svim razinama,omogućiti otvaranje posebnih beskamatnih kreditnih linija za likvidnost, olakšati davanje kreditnih programa za obrtni kapital.

      10. Izmjenama Zakona o proračunima i izvršenju proračuna, omogućiti da se sva neutrošena namjenska i nenamjenska sredstva na računima proračuna Federacije BiH, Županija i općina za projekte koji nisu započeti ili za koje nisu izdate račune i narudžbe dobavljačima, osloboditi ih i staviti na raspolaganje poreznim obveznicima na ime kratkoročnih beskamatnih pozajmica za isplate plaća, nabavke prehrambenih roba (prema zvaničnim podacima ovih sredstava kod komercijalnih banaka ima više od jedne milijarde KM).

11.Pored ovog mogao bi se pokrenuti i drugi kreditni Fond koji bi pod povoljnim uvjetima(grace period najmanje dvije godine i jako povoljna kamata do 0,5% ( i ovu stopu bi mogla Vlada Federacije BiH  subvencionirati), gdje bi Razvojna banka Federacije BiH, Union banka Federacije BIH (vlasništvo Vlade Federacije BiH) uspostavile suradnju s komercijalnim bankama u BiH.

12.Pod hitno iznaći rješenja (sve razine vlasti U Federaciji BiH i BiH) da osiguraju nepovratna financijska sredstava za obrtni kapital i repro materijal za strateške firme koje moraju da rade robe o strateškog značaja kao što su: zaštitne maske, sredstva za dezinfekciju, zaštitni kombinezoni i druga zaštitna i medicinska odjeća i obuća, zaštitne naočale i viziri, zaštitne rukavice, zaštitne navlake za cipele, respiratori, ventilatori, posteljno i ostalo rublje za zdravstveni sustav, prehrambene namirnice itd…

13.Slično treba stimulirati i firme koje se bave cestovnim prometom koje dovoze robe široke potrošnje iz susjednih zemalja i zemalja EU. (Iznaći mogućnost da se i taj sektor stimulira za ono što mu je najneophodnije za rad i njegovu likvidnost);

14.Osigurati što brži protok sirovina i repromaterijala na graničnim prelazima (brz prolazak i carinjenje), gotovih proizvoda koji idu iz BiH,tako i uvoznih proizvoda, kako u međunarodnom tako i u domaćem transportu, a posebno kroz Srbiju i Hrvatsku .

15.Pokrenuti proceduru da se izmijeniti zakon o PDV-u i propisati rok za podnošenje PDV prijava i uplatu PDV-a do kraja mjeseca za prethodni mjesec, osigurati brži povrat PDV-a za izvoznike, te medicinsku opremu,  lijekove i sredstva za dezinfekciju osloboditi plaćanja PDV-a do proglašenja prestanka stanja nesreće ili uvesti kontigente;

16.Donijeti Odluku o financiranju doprinosa i poreza na plate za vlasnike i uposlene obrtima i MSP u trajanju od tri mjeseca (ožujak, travanj i svibanj) uz mogućnost produženja istih ako za tim bude potrebe, ili ako će to biti udar na fond PIO/MIO i ostale fondove koji se pune iz ovih sredstava da se isto prolongira do prestanka ove nepogode u Federaciji BiH dva do tri mjeseca, (Ova mjera zahtijeva izmjenu Zakon o porezu na dohodak i Zakon o doprinosima);

17.Za porezne obveznike kojima je prinudno zabranjen rad (ugostiteljstvo, turizam i.t.d) donijeti Odluku da ih se oslobodi plaćanja akontacije poreza na dobit za mjesece trajanja ove krize;

18.Nastojati izmijeniti Zakon o zateznim kamatama na javne prihode i propisati moratorij na obračun zateznih kamata na javne prihode od tri mjeseca, odnosno u roku od 60 dana od dana prestanka proglašenja stanja nepogode u Federaciji BiH, a kamatu od 14,6 posto godišnje ili 0,04 posto dnevno, koliko sada iznosi, smanjiti minimalno na 10 posto, koliko iznosi i zatezna kamata na dužničko povjerilačke odnose u gospodarstvu.

19.Uvesti monitoring na kreditna zaduženja , kao i planiranje subvencija kamata ( npr. bez obračuna kamata) u periodu trajanja monitoringa za poslodavce i uposlenike u sektorima pogođenim ovom nepogodom COVID-19.

20.Uposlenim u sektorima pogođenim ovom elementarnom nepogodom iznaći mogućnost da se za sve uposlene (svrha očuvanje radnih mjesta) isplate netto plaće u iznosu 50%, neto plaće isplaćene u Federaciji BiH za tekuću godinu u vremenu trajanja  COVID-19. Ukoliko se isto ne može osigurati za sve obrte i MSP-e nastojati iznaći mogućnost bar za one koji imaju do 3 uposlena radnika.

21.Interventni otkup viška hrane voća i povrća i drugih proizvoda od potencijalno ugroženih industrijskih i drugih proizvođača,

22.Poseban naglasak staviti na poticanje masovne proizvodnje hrane

Procjena je da set navedenih mjera iznosi 3 milijarde maraka. Analizom seta mjera koje je donijela Vlada R. Hrvatske, analizom ukupnog broja stanovnika i zaposlenih u R. Hrvatskoj i u poređenju s istim parametrima u Bosni i Hercegovini, smatramo da je iznos od 3 milijarde maraka dovoljan u ovom trenutku da se sačuva zdravlje ljudi i da se da se da gospodarstvu da bude spremno za tržišnu utakmicu završetkom panedmije.

Osiguranje navedenih sredstava je moguće na način:

-Maksimalne uštede u svim proračunima u BiH,

-Zaduživanje na domaćem tržištu,

-Zaduživanje kod MMF i Svjetske banke,

-Zaduživanje na europskom tržištu kod EBRD i EIB,

-Grant sredstva koja će u ogromnom iznosu pratiti zaduživanje na međunarodnom tržištu,

-Oslobađanje dijela sredstava kod Centralne banke uz uvjet da to neće uravnotežiti poziciju Centralne banke, priopćeno je iz HDZ-a 1990.

error: Content is protected !!