U četvrtak počinju arheološka iskopavanja lokaliteta Kalin hadži Alijine džamije

Arheološka iskopavanja lokaliteta Kalin hadži Alijine džamije u Sarajevu, pored Narodnog pozorišta Sarajevo, službeno će početi u četvrtak i bit će završena do kraja rujna.

Početak prvih arheoloških istraživanja ozvaničit će načelnik Općine Centar Nedžad Ajnadžić, direktor Vakufske direkcije Senaid Zajimović, te predstavnik muftijstva sarajevskog.

Direktor Vakufske direkcije BiH Senaid Zajimović kazao je da će se nakon arheoloških istraživanja pristupiti konzervaciji ostataka džamije, te izradi eleborata i prezentaciji javnosti elemenata koji su nađeni prilikom istraživanja.

Krajem kolovoza ove godine potpisan je Ugovor između Vakufske direkcije i Društva arheologa 1894. koje će obavljati poslove arheološkog istraživanja.

Nadzor nad arheološkim istraživanjem vršit će Zavod za zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa ŽS. Inače, Vakufska direkcija i Općina Centar već niz godina nastoje riješiti pitanje ovog lokaliteta, prije svega u vidu njegove zaštite.

Vakif Kalin hadži Alija je sagradio, 1535. godine, džamiju i mekteb na prostoru gdje je nekada bila mala livada (turski čajirdžik), pa je otuda i mahala Kalin hadži Alijine džamije poznata kao Čajirdžik mahala. Džamija je bila osrednje veličine, s kamenom munarom i krovom od šindre i ćeramide. Enterijer je bio od drveta. Harem džamije je bio ograđen zidom od ćerpiča, s nekoliko prozora s gvozdenim demirima. U zidu harema, prema ulici, nalazila se kamena zidana česma. Džamija se sa svojim dvorištem prostirala do obala Miljacke.

Džamija je srušena i groblje ekshumirano 1947. godine.

 

error: Content is protected !!