U Goraždu Dan otvorenih vrata u SOS Kinderdorfu

 U okviru programa obilježavanja Nedjelje djeteta u Bosanskopodrinjskom kantonu (BPK), danas je u dječijem vrtiću “SOS Kinderdorf“ u Goraždu upriličen Dan otvorenih vrata pod sloganom “Sigurna porodica-sigurno dijete“. 

Namjera SOS Kinderdorfa i partnerskih organizacija i institucija bila je ukazati na potrebu jačanja porodice i poštivanja dječijih prava.

Po riječima koordinatorice Projekta jačanja porodice Indire Hadžihafizbegović, cilj je pokušati javnosti poslati poruku o važnosti poštivanja dječijih prava.

– Preventivnim programom kojim se bave SOS dječija sela mi radimo s porodicama koje su prepoznate kao porodice pod rizikom odvajanja djece od bioloških roditelja. U saradnji sa Centrom za socijalni rad BPK radimo mnogo i nudimo brojne sadržaje porodicama i djeci koji su uključeni u Projekt jačanja porodice – kazala je Hadžihafizbegović.

Podsjetila je da ovaj projekt datira od 2009. godine te ocijenila da je i od strane institucija potrebno više senzibiliteta kroz pružanje podrške djeci kojoj je ona potrebna.

– Projekt se realizuje na nivou tri godine i mi u prosjeku imamo uključenih 110 djece od nula do 18 godina i 45 porodica, s tim da nismo ograničeni samo na prostor BPK i FBiH već idemo i u RS, primjerice Višegrad, Čajniče, kako bismo vodili brigu o tim porodicama – pojasnila je.

V. d direktorice Centra za socijalni rad BPK Goražde Sanela Zec smatra da Nedjelja djeteta nije jedina prilika uz koju se treba govoriti o pravima djece, naglasivši da bi se o tome trebalo voditi računa tokom cijele godine.

– Mi sarađujemo na način da Centar za socijalni rad identifikuje određeni broj porodica pod rizikom i predlaže ih SOS-u za pružanje podrške. Svaka porodica se verifikuje i izrađuju se individualni planovi zaštite, vrši se njihova revizija. Ti planovi podrazumijevaju uključenje tih porodica u rad svih relevantnih aktera i resursa koje imamo, s ciljem riješavanja problema tih porodica po prioritetima – kazala je Zec.

error: Content is protected !!