U prvih pet mjeseci ove godine uplaćeno 2.199.047.453 KM javnih prihoda

Porezni obveznici Federacije BiH su u razdoblju siječanj – svibanj tekuće, 2019. godine, uplatili 2.199.047.453 KM javnih prihoda za koje je nadležna Porezna uprava Federacije BiH (PUFBiH), priopćeno je iz Uprave. U strukturi izravnih poreza za razdoblje siječanj – svibanj 2019., naplaćeno je poreza na dobit u iznosu 186.115.008 KM, a za svibanj 31.467.247 KM, dok je porez na imovinu naplaćen u iznosu 48.794.210 KM, a za mjesec svibanj u iznosu 9.127.270 KM. Istodobno, ostali porezi naplaćeni su u iznosu 267.380 KM, a za svibanj 60.083 KM, porez na dohodak naplaćen je u iznosu 175.386.513 KM, a za mjesec svibanj 35.197.656 KM, dok su naknade i pristojbe naplaćene u iznosu 179.506.405 KM, a za svibanj 29.886.594 KM.

U promatranom razdoblju, naplaćeni su doprinosi za mirovinsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 1.491.165.173 KM, a za svibanj u iznosu 300.308.736 KM. U strukturi doprinosa za isto razdoblje, naplaćeno je doprinosa za MIO/PIO u iznosu 831.290.212 KM, a za svibanj 166.372.440 KM, doprinosa za zdravstveno osiguranje u iznosu 590.859.790 KM, a za mjesec svibanj 120.025.557 KM, doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 69.015.171 KM, a u svibnju 13.910.739 KM. Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sustava registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH je, prema prebivalištu zaposlenika, na dan 31.5.2019. godine iznosio 533.751 no u taj broj zaposlenih nisu uključene osobe koje prihode ostvaruju po osnovu ugovara o djelu, privremenim i povremenim poslovima te ugovora o autorskom djelu.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

error: Content is protected !!