U svibnju zabilježen pad potrošačkih cijena

Cijene proizvoda i usluga koje se koristi za osobnu potrošnju u BiH, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u svibnju ove godine su, u odnosu na travanj, u prosjeku zabilježile pad za 0,8%. No, alkoholna pića i duhan u prosjeku su bioi skuplji za 0,2%, obrazovanje za 0,1%, a ostala dobra i usluge za 0,2% u usporedbi s travnjem ove godine. U tom razdoblju, hrana i bezalkoholna pića, te odjeća i obuća, u prosjeku su jeftiniji za po 0,5%, stanovanje i režijski troškovi 0,9%, namještaj i kućanski aparati za 0,7% te prijevoz za 3,7%. Prema podacima Agencije za statistiku BiH, na godišnjoj razini, u svibnju 2020. je, u usporedbi sa svibnjem prošle godine, zabilježen pad razine cijena od 2,1% u prosjeku.

error: Content is protected !!