UNICEF i ILO pozivaju na pojačane mjere socijalne zaštite

Kako se nastavlja eksponencijalni rast pandemije COVID-19, od suštinskog je značaja podržati zaposlene porodice kako bi se negativne posljedice po djecu svele na minimum, poruka je koju su danas uputili iz UNICEF-a i Međunarodne organizacije rada (ILO-a).

U novim, preliminarnim preporukama koje su objavljene danas, UNICEF apeluje na poslodavce da razmotre uticaj svojih poslovnih odluka na porodice zaposlenika – i da pruže podršku socijalnoj zaštiti kad god je to moguće.

-Posljedice pandemije – gubitak poslova, produženi periodi stresa i narušavanje mentalnog zdravlja – uticat će na porodice godinama – rekla je šefica UNICEF-ovog Odjela za razvoj tokom ranog djetinjstva dr Pia Rebelo Brito.

UNICEF i ILO takođe pozivaju vlade da pojačaju mjere socijalne zaštite, posebno za ugrožene porodice, između ostalog kroz pružanje pomoći poslodavcima da ne otpuštaju zaposlene i da nastave da isplaćuju plate, kao i da garantuju finansijsku podršku onima koji izgube posao.

-Socijalni dijalog – konsultacije i saradnja između vlada, radnika i poslodavaca i njihovih predstavnika – od suštinskog je značaja. Kako bi odgovori bili djelotvorni i održivi, oni se moraju graditi na povjerenju i širokom iskustvu – rekla je Manuela Tomei, direktorka Sektora za uslove rada i jednakost u ILO-u.

Politike i prakse koje uzimaju u obzir potrebe porodice, uključujući zaštitu poslova i prihoda, plaćeno odsustvo za njegu članova porodice, fleksibilne uslove rada i pristup kvalitetnoj brizi o djeci u vanrednim situacijama, mogu napraviti ključnu razliku. One omogućavaju zaposlenima da zaštite i da se brinu o sebi i svojoj djeci i povećavaju produktivnost i osjećaj sigurnosti radnika,istaknuto je u saopštenju UNICEF-a BiH.

error: Content is protected !!