Uskoro četiri nove kamere

U Starom gradu u Mostaru bit će postavljene četiri nove kamere za video nadzor, a agencija ”Stari grad” pokrenula je postupak konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku usluge ”Video nadzor u Starom gradu”.

Agencija ”Stari grad” posjeduje rješenja za instalaciju video nadzora u Starom gradu Mostar izdano od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Dvije kamere bi trebale biti postavljene u Onešćukovoj ulici, te po jedna na kuli Halebija i na Maloj Tepi. Naime, organi javnog reda i mira su u više navrata izuzimali snimke s kamera koje su im pomagale u rješavanju slučajeva poput vandalizma

Procijenjena vrijednost nabavke kamera iznosi 12.000 KM. Sredstva su osigurana iz proračuna grada Mostara za 2017. godinu. Rok za provođene postupka je 30 dana.

error: Content is protected !!