Ustavni sud BiH donio odluku: Naredbama prekršeno pravo na slobodu kretanja!

Ustavni sud BiH zaključio je da je naredbama Federalnog štaba Civilne zaštite, kojima je naređena zabrana kretanja licima mlađim od 18 godina i starijim od 65 godina na području Federacije BiH, prekršeno pravo na slobodu kretanja iz odredbi Ustava Bosne i Hercegovine i Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u odnosu na apelante i sva ostala lica u relevantno istoj činjeničnoj i pravnoj situaciji.

Kako je saopćeno, naloženo je Vladi Federacije BiH i Federalnom štabu Civilne zaštite da, u roku od pet dana od dana prijema ove odluke, usklade Naredbu Federalnog štaba Civilne zaštite od 27. 3. 2020. godine sa standardima iz Ustava Bosne i Hercegovine i Europske konvencije.

Dalje je naloženo Vladi FBiH i Federalnom štabu Civilne zaštite da u narednom roku od tri dana obavijeste Ustavni sud o provođenju naloga iz ove odluke.

Apelacije su odbijene u dijelu zahtjeva da se ukine Naredba Federalnog štaba Civilne zaštite od 27. 3. 2020. godine. Prema mišljenju Ustavnog suda, osporene mjere ne ispunjavaju zahtjev „proporcionalnosti“ iz člana 2. Protokola broj 4 uz Europsku konvenciju, zato što se iz osporenih naredbi ne vidi na čemu su zasnovane procjene Federalnog štaba Civilne zaštite da sporne grupe na koje se mjere odnose nose veći rizik da će se zaraziti ili prenijeti zarazu Covidom 19. Dalje, nisu razmatrane mogućnosti uvođenja blažih mjera ako takav rizik opravdano postoji, nisu striktno vremenski ograničene, niti je utvrđena obaveza njihovog redovnog preispitivanja kako bi se osiguralo da traju samo onoliko koliko je to „neophodno“ u smislu člana 2. Protokola broj 4 uz Europsku konvenciju, odnosno da se ublaže ili ukinu čim situacija to dozvoli.

Ova odluka će u toku dana biti objavljena na web stranici Ustavnog suda BiH.

error: Content is protected !!