Vijeće Europe usvojilo Rezoluciju o BiH

Parlamentarna skupština Vijeća Europe velikom većinom usvojila je Rezoluciju o našoj zemlji. Riječ je o prilično balansiranom dokumentu koji, s jedne strane, pozdravlja pojedine pomake kao što je dogovor oko Reformske agende, organizacije popisa stanovništva te podnošenje aplikacije za članstvo u Europskoj uniji, a s druge izražava zabrinutost zbog izostanka rezultata vezanih za provođenje Strategije za procesuiranje ratnih zločina i završetka procesa pronalaženja nestalih.

U Rezoluciji se pozivaju politički akteri da usvoje izmjene u Ustavu i Izbornom zakonu najkasnije šest mjeseci prije općih izbora.

Skupština primjećuje da su izbori 2014. i 2016. godine organizirani na profesionalan i efikasan način, ali i da se na općim izborima nastavilo s kršenjem Europske konvencije o ljudskim pravima nakon presude iz 2009. u predmetu Sejdić i Finci. Istaknuto je da do sada nije usvojen nijedan amandman na Ustav kojim bi se riješilo ovo temeljno pitanje, te se apelira na političke aktere da preuzmu odgovornost i usvoje neophodne izmjene Ustava i Izbornog zakona.

Upućen je apel vlastima BiH da usvoje izmjene koje zahtijeva provedba odluka Ustavnog suda vezano za izborni sistem Grada Mostara i sastav Doma naroda Parlamenta FBiH.

Za Skupštinu je krajnje problematičan nedostatak političke volje koja bi nakon više od osam godina građanima Mostara omogućila da koriste pravo da izaberu predstavnike u Gradsko vijeće, navodi se u Rezoluciji.

Hitno se mora provesti odluka Ustavnog suda od 1. 12. 2016. o sastavu Doma naroda PFBiH (predmet Ljubić) prije sljedećih općih izbora.

Skupština apelira na vlasti oba entiteta da usvoje amandmane na svoje ustave: žalosna je činjenica da Ustav RS-a još predviđa smrtnu kaznu i da Ustav FBiH sadrži odredbe koje se tiču institucije ombudsmana ukinute 2008. U četiri kantona FBiH potrebno je donijeti amandmane kako bi se garantirala konstitutivnost Srbima koji u njima žive.

Skupština žali što komplicirani procesi donošenja odluka u državnom Parlamentu značajno usporavaju procese zakonodavnih reformi. Žaljenje je izraženo i zbog dominacije nacionalističke retorike, naročito pred izbore. Mora postojati nulta tolerancija za govor mržnje ili slavljenje ratnih zločinaca.

Izražava se zabrinutost zbog sve većeg nepoštivanja vladavine prava u BiH i žaljenje zbog odluke RS-a da ne provede odluku Suda BiH o uknjižbi na državu vojne imovine, ali i zbog odluke da se održi referendum o Danu RS-a uprkos presudi Ustavnog suda.

Parlamentarci su pozvali vlasti BiH da ojačaju lokalnu samoupravu, usvoje novi zakon o sukobu interesa na državnom i entitetskom nivou, završe uspostavljanje jedinstvenog javnog RTV sistema na državnom nivou, te zakone koji će osigurati transparentnost vlasništva nad medijima.

PSVE poziva vlasti u BiH da intenziviraju borbu protiv korupcije u sudskom i tužilačkom sistemu, policiji i administraciji, da sankcionišu političku korupciju, mito i trgovinu uticajem i ojačaju institucionalni kapacitet Agencije za borbu protiv korupcije.

Bez odgađanja naše vlasti trebaju usvojiti preostale zakone i podzakonska akta za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma kako bi država bila skinuta sa “svijetlosive liste” FATF-a.

Zahtjev je i uspostava vrhovnog suda na državnom nivou ili apelacionog unutar Suda BiH, te novi zakon o VSTV-u.

Obaveza boravišta vezana za izbor tročlanog Predsjedništva države također treba biti ukinuta u skladu sa presudom Europskog suda u predmetu Pilav.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

error: Content is protected !!