Vijeće ministara BiH nastavlja spornu praksu imenovanja vršitelja dužnosti

Nevladina organizacija Transparency International (TI) u BiH ukazuje da je Vijeće ministara BiH nastavilo praksu imenovanja vršitelja dužnosti rukovoditelja institucija iako propisi ne predviđaju jasna pravila za tu vrstu imenovanja. Tako se podsjeća da su na sjednici Vijeća održanoj 6. srpnja 2017. imenovana čak dva vršitelja dužnosti, pa je imenovan v.d. direktora Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja i v.d. zamjenik direktora Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova.

Nadalje se podsjeća i da je ranije Vijeće ministara dva puta na 60 dana imenovalo v.d. pomoćnika direktora za unutarnju kontrolu u Službi za poslove sa strancima, dok je i sadašnji direktor Agencije za identifikacijske isprave, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA) BiH prvobitno imenovan kao vršitelj dužnosti. Transparency International u BiH je tada dobio odgovor od Ministarstva civilnih poslova BiH da se pri imenovanju uopće nije provjeravalo uvjete predviđene Zakonom o državnoj službi u institucijama BiH ili drugim posebnim propisima kao i da u slučaju v.d. imenovanja osoba ne mora nužno ispunjavati sve uvjete koje se traži za konkretnu poziciju. “Sporne prakse privremenih imenovanja se ponavljaju više puta i odnose se na nesrazmjerno dug period. Osim toga, nisu propisane jasne procedure, pravila i kriteriji, čime je stvoren prostor za politička imenovanja. TI BiH apelira na Vijeće ministara da se suzdrži od imenovanja v.d. rukovoditelja institucija dok se to pitanje jasno ne uredi na način da se u transparentnom postupku, pod samo unaprijed određenim uvjetima i na točno određen period, može vršiti takva imenovanja. Kako bi se ovu situaciju prevazišlo, potrebno je inicirati izmjene i dopune Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima BiH“, upozorava TI u BiH.

error: Content is protected !!