Vijeće ministara BiH održalo izvanrednu telefonsku sjednicu

Nakon što je za utoraka sazvana pa otkazana sjednica Vijeća ministara BiH, Vijeće je održalo izvanrednu telefonsku sjednicu na kojoj je utvrdilo Prijedlog osnova za vođenje pregovora i zaključivanje Aneksa Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore o provođenju graničnih provjera na zajedničkim graničnim prijelazima.Razlozi za zaključivanje Aneksa sporazuma su utvrđivanje zajedničkih graničnih prijelaza između BiH i Crne Gore, unaprjeđenje vršenja zajedničke granične kontrole, uključujući prometnice, pomoćne objekte, prostorije i druge objekte nužne za vršenje zajedničkih graničnih kontrola. Aneksom su utvrđene lokacije zajedničkih graničnih prijelaza, kao i zone zajedničkih graničnih prijelaza koje se nalaze na prostorima dvaju zemalja a u kojima su službene osobe dviju država ovlaštene vršiti zajedničke granične kontrole.

Prekogranična suradnja BiH, Hrvatske i Crne Gore

 Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o financiranju između BiH i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju BiH i Europske komisije „Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska, BiH i Crna Gora“ za razdoblje 2014.-2020. (CCI 2014TC1615CB004) u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA II). Izmjenama je u Sporazum uvršten okvir za izvršenje Programa o suradnji te su dopunjena pravila o državljanstvu i podrijetlu u postupcima javne nabave. Cilj programa je povećanje socijalno-ekonomskog rasta programskog područja putem intervencija u oblastima zdravstvene, socijalne te zaštite okoliša i prirode, sprečavanje rizika i razvoj održivog turističkog i poslovnog okruženja.

Usvojen Razvojno-investicijski program institucija BiH do 2022.

Na izvanrednoj telefonskoj sjednici usvojen je i Program javnih investicija/Razvojno-investicijski program institucija BiH za razdoblje 2020.-2022. godine, a koji sadrži podatke o 277 projekata u ukupnoj vrijednosti 3 milijarde 946,09 milijuna KM, od čega se gotovo 3,6 milijardi KM odnosi na ulaganja u kapitalne projekte. Ukupna vrijednost projekata koji izravno doprinose socioekonomskom razvoju iznosi više od 2,8 milijardi KM. Trenutačno se provode 133 projekta ukupne vrijednosti milijardu i 209,07 milijuna KM, od kojih se 995,48 milijuna KM odnosi na ulaganja u kapitalne projekte, a 213,59 milijuna KM na ulaganja u institucionalne projekte. Za realizaciju projekata u provedbi, do 30.6.2019. godine utrošeno je 537,47 milijuna KM. Ministarstvo financija i trezora će uputiti Prijedlog sporazuma Predsjedništvu BiH u daljnju proceduru, a za potpisnika je predložen direktor Direkcije za europske integracije BiH.

Privremeno smanjenje carinskih stopa: Pomoć domaćem gospodarstvu

S ciljem unaprjeđena uvjeta poslovanja domaće proizvodnje, zadržavanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH jučer je donesena i Odluka o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa kod uvoza određenih roba do 31.12.2020. godine. Robe koje su obuhvaćene ovom odlukom su materijali i sirovine koje se smatra repromaterijalom jer ih koriste bh. proizvođači u vlastitoj proizvodnji, za izradu gotovih proizvoda, u proizvodnji proizvoda za izvoz ili su supstitucija uvoznih proizvoda, a koje se ne može nabaviti na domaćem tržištu u količinama i kvaliteti potrebnom za proizvodnju gotovih proizvoda. U odnosu na ovakvu odluku iz 2019., kojom je obuhvaćeno 57 tarifnih oznaka, u 2020. godini na listi se nalazi 58 tarifnih oznaka.

error: Content is protected !!