Vijeće ministara traži međunarodnu pomoć

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o traženju međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanja.

Ovom odlukom traže međunarodnu pomoć za zaštitu i spašavanje za potrebe prevencije, zaštite, tretmana oboljelih i suzbijanja pojave virusa SARS-KoV2 te zadužilo nadležne institucije, tijela i organe u BiH da provedu potrebne procedure za njen prihvat. Radi se o medicinskoj opremi, sredstvima i materijalima za detekciju zaraženih virusom SARS-KoV2, zaštitnoj opremi, sredstvima za dezinfekciju, privremenim objektima, terenskim bolnicama, agregatima, kao i financijskoj pomoći.

Nabavke i prioriteti

– Vijeće ministara BiH, na prijedlog predsjedavajućeg, usvojio je informaciju o aktivnostima koje je potrebno realizirati za pristupanje BiH Zajedničkom sporazumu o javnim nabavkama. Predsjedavajući Zoran Tegeltija će potpisati i uputiti pismo Direktoratu za zdravlje i sigurnost hrane o namjeri BiH da potpiše Zajednički sporazum o javnim nabavkama, koji je inicirala Europska komisija. Svrha mehanizma ovog zajedničkog sporazuma je da se omogući pravedniji pristup hitno potrebnim mjerama medicinske zaštite, uključujući balansirane cijene za zemlje korisnice/sudionice Sporazuma, priopćeno je.

Nadalje, usvojena je i informacija Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o zajedničkoj listi vitalnih proizvoda utvrđenoj od strane CEFTA Tajništva u vezi sa olakšavanjem prometa uslijed krize uzrokovane virusom korona. Ministarstvo će zajedničku listu dostavit svim nadležnim institucijama u BiH za ovu oblast. Ova lista, između ostalog, uključivati će meso i mesne prerađevine, mlijeko i mliječne proizvode, povrće, voće. Lista osnovnih proizvoda važnih za stanovništvo bit će tretirana kroz tzv. zelenu prioritetnu traku prilikom prometa na određenim graničnim prelazima.

Na prijedlog Ministarstva prometa i vezausvojen je zajednički prijedlog koji je usvojio Zajedničko tajništvo Prometne zajednice i Tajništvo CEFTA-e u cilju olakšavanja prometa i trgovine osnovne robe sa zapadnim Balkanom. Cilj ovog dokumenta je  olakšati trgovina i promet robe baveći se samo onim dodatnim mjerama predostrožnosti koje su poduzete ili se trebaju poduzeti kako bi se spriječilo širenje pandemije Covid-19.

Zračni promet

– Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donio je Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom zatvaranju graničnih prelaza u zračnom prometu za promet putnika u BiH. Odluka će se primjenjivati do 30. travnja 2020. Na ovaj način zabranjuje se slijetanje na zrakoplovima i polijetanje sa zračnih luka svim zrakoplovima koji vrše prijevoz putnika u međunarodnom zračnom prometu, radi zaštite od unošenja i širenja zaraznih bolesti na teritoriji BiH. Izuzetak su, između ostalih, humanitarni letovi, hitan medicinski prijevoz, prijevoz u cilju traganja i spašavanja, te prijevoz pošte i robe, kao i tehnički letovi bez iskrcavanja putnika i prinudna slijetanja, jedna je od odluka.

Usvojeno je i izvješće Ministarstva obrane o angažiranju Oružanih snaga BiH za potrebe pružanja pomoći civilnim organima u sprečavanju širenja koronavirusa sa prijedlogom mjera. Zaključeno je da ustupanje objekata Oružanih snaga u kojima su smješteni pripadnici OS BiH radi mjera predostrožnosti i zaštite ne treba provoditi do krajnje nužde i bez posebne odluke Predsjedništva BiH. Ministarstvo obrane će, u skladu sa raspoloživim resursima odobravati sredstva i opremu u koordinaciji sa Koordinacijskim tijelom Vijeća ministara BiH za zaštitu i spašavanje, a po prethodnoj procjeni ovog tijela da su iscrpljene mogućnosti i resursi općinskih, županijskih i entitetskih kriznih stožera formiranih za suzbijanje utjecaja i širenje koronavirusa.

Vijeće ministara donio je Zaključak kojim izražava opredjeljenje da se prvenstveno vanredne sjednice Vijeća ministara BiH mogu održavati putem video konferencije, kada to okolnosti zahtijevaju, u vremenu stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji BiH.

Piše: Dragan Bradvica

[email protected]

error: Content is protected !!