Duraković: Neograničeno bolovanje za roditelje djece s malignim oboljenjem

Zastupnica Skupštine Županije Sarajevo Jasna Duraković uputila je Inicijativu za izmjenu Zakona o zdravstvenom osiguranju – Pravilnika o postupku i kriterijima o privremenoj spriječenosti za rad zbog povrede, bolesti ili druge spriječenosti za rad.

– Izmjena Pravilnika bi podrazumijevala da roditelj ima pravo na neograničeno bolovanje zbog njege djeteta oboljelog od maligne bolesti, odnosno onoliko koliko traje liječenje i rehabilitacija, kao i da će se roditelju osiguraniku isplaćivati puni iznos plaće – naglasila je.

Istakla je da se da je prema važećem Pravilniku, dužina trajanja spriječenosti za rad roditelja čije dijete se liječi od maligne bolesti šest mjeseci u jednoj kalendarskoj godini.

– Kliničko liječenje djece koja imaju dijagnosticiran malignitet ili akutnu limfocitnu leukemiju traje od šest do osam mjeseci, nakon čega je dijete u remisiji i predstoji 18 mjeseci održavanja postojećeg stanja tokom kojeg dijete i dalje dobija citostatsku terapiju oralno – kazala je.

Duraković je naglasila da je tokom tih 18 mjeseci održavanja dijete imunokompromitovano, te da nije sposobno biti dio bilo kakvog kolektiva, i da ima posebnu ishranu i praćenje stanja bolesti.

Također je naglasila da su prisustvo roditelja za sve vrijeme liječenja djeteta i materijalna sigurnost porodice jedni od najvažnijih uslova da bi proces liječenja tekao mirno i bio uspješan.

Zastupnica Neira Dizdarević aktuelizirala je problem sufinansiranja dijela troškova prenatalnih testova za trudnice.

– Neinvazivni prenatalni test je jedina mogućnost, pored amniocenteze koja je u određenim slučajevima previše rizična, da se sa 99,9 posto sigurnošću utvrdi postojanje hromosomskih poremećaja ploda. Cijena testa je visoka i iznosi više od 1.000 KM, te mnoge trudnice, nažalost, test ne mogu priuštiti – istakla je Dizdarević te dodala da neki kantoni u FBiH vrše sufinansiranje u iznosu 50 posto troškova testiranja.

Resornom ministarstvu uputila je pitanje da li se ti testovi finansiraju, koji je broj zahtjeva za refundiranjem razmatran u 2016., 2017. i 2018. godini, te koliko je zahtjeva odbijeno i da li postoji određeni akt koji definira kriterije koji se moraju ispuniti.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

error: Content is protected !!