Europski sud pravde nije razmatrao ništavnost valutne klauzule u CHF

Addiko Banka priopćila je kako je u potpunosti netočna informacija plasirana u pojedinim medijima o navodnoj presudi Europskog suda pravde o ništavnosti valutne klauzule u švicarskim francima (CHF).

“Europski sud pravde je, po žalbi klijenata, razmatrao je li banka u Rumunjskoj trebala adekvatno informirati klijente o rizicima valutne klauzule te je iznio stav da je banka trebala pružiti dovoljno informacija klijentima. Procjenu jesu li banke pružale adekvatne informacije Europski sud pravde je ostavio da utvrđuju lokalni sudovi“, navodi se u priopćenju Addiko Banke te dodaje kako su sudovi u BiH već vršili procjenu informiranosti klijenata o rizicima valutne klauzule prilikom ugovaranja kredita s valutnom klauzulom, ali i zakonitosti valutne klauzule.

“U RS, prvostupanjski i drugostupanjski sudovi su sami zauzeli stav i izgradili praksu da odbijaju tužbeni zahtjev vezan za valutnu klauzulu uz obrazloženje da je valutna klauzula uobičajena ugovorna/bankarska klauzula koja štiti obje ugovorne strane i nosi elemente aleatornosti za obje strane i na čije posljedice niti jedna ugovorna strana ne može utjecati. 30.5.2017. Vrhovni sud RS-a je potvrdio taj stav drugostupanjskog suda i potvrdio zakonitost valutne klauzule, čime je pravna praksa u RS u svezi ove tematike zaokružena (ujednačena na sva tri sudska stupnja). U obrazloženju u svezi informiranosti klijenta, Vrhovni sud RS navodi da su klijentima “u vrijeme zaključenja ugovora bile poznate pravne posljedice ugovaranja valutne klauzule u švicarskim francima i ekonomske posljedice zaključenja ugovora (da će rata kredita zavisiti od kretanja te valute)”“, ističu iz Addiko Banke te napominju da je Vrhovni sud FBiH, postupajući u predmetu br. 58 O P135023 16 Spp, 25.5.2016. iznio pravna shvaćanja da ugovori o kreditu zaključeni između fizičkih osoba i banaka u švicarskim francima, čija je isplata izvršena u KM, u kojoj se vrši otplata anuiteta i plaćanje kamata, predstavljaju ugovore s valutnom klauzulom, da je Zakonom o deviznom poslovanju u FBiH predviđena mogućnost zaključenja takvih ugovora između domaćih fizičkih osoba i banaka, pa se ne radi o ništavnom pravnom poslu, te da je Odredba ugovora o kreditu koja se odnosi na promjenjivu kamatnu stopu koja sadrži točno određenje fiksnog i varijabilnog dijela kamatne stope dovoljno odrediva s aspekta predmeta obveze, pa ne predstavlja ništavnu odredbu u smislu čl. 47. Zakona o obligacijskim odnosima.

“Temeljem navedenog, jasno se da zaključiti da su krediti s valutnom klauzulom u potpunosti dozvoljeni zakonskom regulativom u BiH, što je potvrđeno i odlukama najviših sudskih instanci u zemlji. Udruženje ‘Švicarac’ svjesno zanemaruje te činjenice i konstantno spominje navodnu nezakonitost valutne klauzule, obrazlažući to čak i sudskim praskama drugih zemalja, iako je domaće zakonodavstvo, uključujući i najviša tijela sudske vlasti, izričito potvrdilo zakonitost ove klauzule“, zaključuju iz Addiko Bank d.d.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

error: Content is protected !!