Hrvatska pošta Mostar dobila novi nezavisni Sindikat djelatnika

Hrvatska pošta (HP) Mostar dobila je novi nezavisni Sindikat djelatnika, za čijeg predsjednika je na sjednici Skuštine sindikata imenovan Tomislav Erić, djelatnik dostave HP Mostar.

 Dalibor Mikulić i Filko Zovko imenovani su za članove Predsjedništva, dok je nova predsjednica Skupštine sindikata Kristina Grbavac, priopćeno je u subotu iz navedenog sindikata.

 Novoosnovani Sindikat je kao prioritet za naredno razdoblje istaknuo širenje članstva, te ostvarivanje realnih ciljeva koji se prvenstveno odnose na opće dobro svih djelatnika HP Mostar.

 Neki od navedenih ciljeva Sindikata su zaključivanje kolektivnog ugovora u interesu djelatnika poduzeća, potpuna i dosljedna primjena kolektivnog ugovora, ugovaranje i utvrđivanje realne cijene rada za sve kategorije zaposlenih u poduzeću, osiguranje odgovarajućih uvjeta rada i uvođenje suvremenih sredstava rada i tehnologije.

 Također, cilj je potpuno ostvarivanje i zaštita interesa i prava iz radnog odnosa članova Sindikata, osiguranje potrebnih preduvjeta za slobodno sindikalno organiziranje i djelovanje,  osiguranje i očuvanje svoje neovisnosti prema Vladi i svim ostalim državnim institucijama, vjerskim zajednicama, političkim strankama i drugim institucijama sustava.

 Sindikat će se zalagati i za povećanje članstva iz reda zaposlenih u HP Mostar, poboljšanje i jedinstveno demokratsko uređenje radnog i socijalnog prava uz korištenje zakonodavne inicijative, te iniciranje i sudjelovanje u pripremi i predlaganju zakona, podzakonskih akata koji reguliraju prava i obveze djelatnika u HP Mostar.

 Uz ostalo, Sindikat će, uz odobrenje poslodavca, vršiti uvid u materijalno-financijsko poslovanje poslodavca i financijska izvješća nadležnog organa poslodavca, a cilj je i osiguranje besplatne pravne zaštite za članove sindikata, uključivo i zastupanje i obrana u disciplinskim i sudskim postupcima za utvrđivanje odgovornosti iz radnog odnosa, odnosno zaštite prava iz radnih odnosa pred nadležnim sudovima, kao i naknade štete iz tog osnova.

 Sindikat će se zalagati i za davanje pravnih savjeta iz oblasti radnih odnosa i drugih vidova pomoći i podrške članovima Sindikata, pružanje materijalne pomoći članovima sindikata, formiranje fondova solidarnosti, stambenih, štedno-kreditnih i zadruga sindikalnog standarda, kao i školovanje, obrazovanje, stručno usavršavanje i stjecanje novih znanja i sposobnosti za efikasnije vršenje poslova radnog mjesta, kao jedan od preduvjeta za siguran ostanak na radnom mjestu, navodi se u priopćenju.

error: Content is protected !!