Kolektivnim ugovorom određena najniža satnica radnika u uslužnim djelatnostima

MOSTAR – Grupacija poslodavaca trgovine pri Udruženju poslodavaca FBiH i Sindikat radnika trgovine i uslužnih djelatnosti potpisali su u Mostaru  Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine. Ugovor regulira važenje kolektivnog ugovora, pitanja iz radnih odnosa i način utvrđivanja plaće, visine obračuna povećanja plaće i naknade plaće, kao i druga prava iz radnih odnosa koja nisu definirana Zakonom i Općim kolektivnim ugovorom.

Ugovor su potpisali Edin Ibrahimović ispred Udruženja poslodavaca Federacije BiH – Grupacije poslodavaca za djelatnost trgovine i Mersiha Beširović ispred Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti.

Beširović je istakla da je ovo je prvi Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine koji je potpisalo Udruženje poslodavaca FBiH i Sindikat, čime je napravljen prvi korak u rušenju stereotipa da je ovo sektor u kojem se masovno krše prava radnika.

Predsjedavajući pregovaračkog tima Grupacije poslodavaca iz oblasti trgovine Edin Ibrahimović zahvalio je Sindikatu na korektnim pregovorima, te naglasio da zajedno trebaju raditi na unapređenju poslovnog okruženja.

Vlada FBiH kroz Reformsku agendu ide ka poboljšanju seta radno-pravnog zakonodavstva, istekao je ministar trgovine FBiH Zlatan Vujanović i dodao da će kvalitetni granski kolektivni, kvalitetno poduzetništvo i kvalitetna privredna klima rezultovati stabilnijim poslovnim okruženjem i poslovanjem trgovačkih preduzeća što će samim tim osigurati stabilniji i povoljniji status uposlenih u ovoj djelatnosti.

Spremnost za socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje

Direktor Udruženja poslodavaca FBiH Mladen Pandurević upoznao je prisutne da je ovo šesti kolektivni ugovor koje potpisuje Udruženje, a da su u pripremi još dva – iz djelatnosti građevine i iz djelatnosti financija, te da je ovim izražena spremnost za unapređenjem socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja.

Potpisnici ovoga kolektivnog ugovora suglasni su da visina najniže satnice u oblasti trgovine, bude najniža satnica utvrđena Općim kolektivnim ugovorom za teritoriju FBiH te način uvećanja iste za doprinose iz plaće. Samo u izuzetnim slučajevima, može se utvrditi niža od najniže satnice definirane Općim kolektivnim ugovorom za teritoriju Federacije BiH i može trajati najduže šest mjeseci u kalendarskoj godini.

Niža od najniže satnice ne može biti utvrđena u iznosu manjem od 1,62 KM neto prije oporezivanja.

Prema potpisanom ugovoru, poslodavac je obavezan radniku osigurati ishranu u toku radnog vremena (topli obrok), za dane koje je radnik proveo na radu. Ukoliko poslodavac ne osigurava ishranu, radniku se isplaćuje naknada u dnevnom iznosu 0,7-1,0 % od prosječne neto plaće, prema posljednjim objavljenim podacima Federalnog zavoda za statistiku.

Kolektivni ugovor za djelatnost trgovine FBiH se zaključuje na period do 31.12.2017. godine

error: Content is protected !!