Na Rektorskom forumu u Mostaru potpisan akademski međuinstitucionalni sporazum

Na trećem Rektorskom forumu jugoistočne Europe i zapadnog Balkana, koji je održan u petak u Mostaru, a na kojemu su sudjelovali predstavnici 30-ak sveučilišta, potpisan je akademski međuinstitucionalni sporazum.

Rektor Sveučilišta u Mostaru Zoran Tomić kazao je kako je bolja organizacija unutar sveučilišta na području jugoistočne Europe i zapadnog Balkana jedan od najvažnijih zaključaka donesenih na ovom događaju.

– Također smo zaključili kako je bitno svoju viziju razvoja visokog obrazovanja, znanstveno-istraživačkog rada, transfera znanja, ponuditi velikim konferencijama kao što je berlinska, londonska, kao što je pariška, koja će biti održana u travnju. Želimo nastupiti zajednički, a kako bi to uspjeli dogovorili smo snažnu organizaciju i protok svih informacija unutar sveučilišta koja sudjeluju u rektorskom zboru – kazao je Tomić.

U okviru Rektorskog foruma formirano je i stalno tajništvo koje će koordinirati svim aktivnostima te organizacije.

– Postigli smo organizacijsku razinu i dogovor o snažnijem nastupu prema takozvanim trećim, europskim i svjetskim zemljama, a kao znak naše ozbiljnosti potpisali smo akademski međusveučilišni sporazum koji predviđa snažan angažman i suradnju na području znanstveno-istraživačkog rada, na području visokog obrazovanja i transfera znanja. Smatram da je ovo konferencija koja je dala velik zaokret razvoju ovih segmenata visokog obrazovanja na području jugoistočne Europe i zapadnog Balkana – istaknuo je Tomić.

Rektor Univerziteta u Sarajevu Rifat Škrijelj kazao je kako se na forumu vrlo konstruktivno razgovaralo te visokim konsenzusom utvrdilo da će suradnja sarajevskog Univerziteta i Foruma na području znanosti i obrazovanja u budućnosti biti u potpunosti ostvarena kroz djelovanje Rektorskog foruma.

– Dogovarali smo kako naše inicijative i zahtjev za veća ulaganja u naučno-istraživački i znanstveno-istraživački rad u zemljama regije moraju biti orijentacija ovog prostora, da će naša otvorenost, umreženost i povezanost s europskim prostorom visokog obrazovanja i nauke biti intenzivnija, ali i da će naši nastupi na budućim zajedničkim projektima biti orijentacija sveučilišta sudionika ova tri dosadašnja foruma – kazao je Škrijelj.

Dodao je kako će sljedeći susret biti u Podgorici krajem travnja ove godine, kada će se dogovarati o zajedničkim nastupima te o nastupu na sastanku pred berlinsku inicijativu, koja će se ove godine održati u Londonu.

Rektorica Univerziteta u Beogradu Ivanka Popović istaknula je kako je ovaj forum za beogradski Univerzitet iznimno važan kako bi se iskoristila i razmijenila iskustva u nastavi i znanstvenim istraživanjima.

– Također, važno je da pokušamo vlastitim sredstvima i vlastitim pogonom unaprijediti kvalitetu naših aktivnosti. Imajući u vidu da je berlinski proces usporen, mislim da je važno da radimo sami za sebe kako bi unaprijedili pozicije svojih univerziteta i sveučilišta te da na taj način dostignemo ciljeve koje smo sebi postavili – kazala je Popović.

Rektorica Sveučilišta u Rijeci Snježana Prijić-Samardžija istaknula je kako je važno da ova inicijativa rektorskog foruma što bolje artikulira njihove interese kako bi bili uspješniji u predstavljanju i definiranju svojih ciljeva i onoga što će se događati dalje u berlinskom procesu.

– Ključni trenutak je da mi na sljedećoj konferenciji predstavimo ovu našu inicijativu i vrlo jasne i artikulirane ciljeve i interese vezane za dugoročnije povezivanje s europskim sveučilištima i Europskom unijom u smislu povlačenja sredstava, ali i boljeg uključivanja – kazala je Prijić-Samardžija.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

error: Content is protected !!