Potpisani ugovori o vođenju depozitnog i transakcijskih računa FBiH

Federalna ministrica financija Jelka Milićević i predstavnici triju komercijalnih banaka potpisali su u Sarajevu ugovore na četiri godine o vođenju depozitnoga i transakcijskih računa za Federaciju BiH.

Potpisivanju ugovora nazočili su direktor Union banke Vedran Hadžiahmetović, izvršni direktori u Sberbank BH Jasmina Dobrača i Jasmin Spahić te direktor Privredne banke Sarajevo Hamid Pršeš. Ministarstvo financija Federacije BiH je ove godine pokrenulo postupak za izbor poslovnih banaka, a nakon provedenog postupka, za depozitnu banku izabrana je Union banka, a za transakcijske banke Union banka, SBER banka i PBS banka.

Sukladno propisima Zakona o riznici, Jedinstveni račun riznice je sustav bankovnih računa proračuna putem kojega se izvršavaju uplate prihoda i primitaka, isplate rashoda i izdataka i evidentiraju u sustavu Glavne knjige riznice. Depozitni račun je bankovni račun otvoren u poslovnoj banci na koji se uplaćuju svi javni prihodi, a koji se na kraju radnog dana raspoređuju na transakcijske račune. Transakcijski računi su bankovni računi otvoreni u poslovnim bankama putem kojih se vrše svakodnevne transakcije vezane uz izvršenje proračuna i financijskog plana, navode iz Federalnog ministarstva financija.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

error: Content is protected !!