Prodana nekretnina Jugoslavije u Tokiju, BiH dobiva oko 2.200.000 eura

Nakon što je prošle godine za 12 milijuna dolara prodana rezidencija Josipa Broza Tita u New Yorku, nedavno je novog vlasnika dobila i vrijedna nekretnina bivše Jugoslavije u Tokiju od 1.725 kvadratnih metara koji se prostiru na 938 kvadrata zemljišta. Objekt je prodan za 14,7 milijuna dolara, a države-nasljednice bivše države (BiH, Srbija, Hrvatska, Slovenija i Makedonija) potpisale su ugovor o zajedničkoj prodaji nekretnine. BiH će, prema tom ugovoru, pripasti dio od 15%, točnije oko 2.200.000 eura. U narednom periodu države bivše Jugoslavije koje polažu pravo na postotak pri prodaji nekretnina SFRJ pokušat će doći do kupaca za tri preostala objekta u New Yorku, Bonnu i Bernu. Posebno se ističe nekretnina u New Yorku, vrijednost koje je procjenjivana na blizu 50 milijuna dolara, a u tom objektu smještena se Misija Srbije pri UN-u.

error: Content is protected !!