Prosječna plaća u BiH po prvi put premašila 900 KM

Prosječna mjesečna bruto plaća u BiH je u prosincu 2018. godine iznosila 1.398 KM, što odgovara iznosu neto plaće od 906 KM, objavljeno je u ‘Službenom listu BiH’. Stručnjaci smatraju da podaci o prosječnim plaćama u BiH nisu relevantan uvid u ekonomsko stanje budući da su u javnom sektoru plaće znatno više no u privatnom. Prosječna razlika između plaće u javnom i privatnom sektoru je, prema podacima Svjetske banke, a koja se poziva na Anketu radne snage u BiH u 2017. godini, najveća u regiji. “Ukupna izdvajanja za plaće u državnim poduzećima su smanjena od 2014. godine, ali i dalje su izvor financijske potpore; smatra se da zapošljavanje u državnim poduzećima ovisi o stranačkim vezama a ne profesionalnim kvalifikacijama; oni koji dolaze na tržište rada radije traže posao u državnim poduzećima no u privatnim firmama“, konstatiraju iz Svjetske banke.

error: Content is protected !!