Razočaranje načinom financiranja političkih stranaka u BiH

GRECO je pozvao na promoviranje korištenja bankarskog sustava za primanje donacija i drugih izvora prihoda, kao i za plaćanje izdataka, kako bi se mogao pratiti njihov tok i uvesti načelo jedinstvenog računa za kampanju za financiranje izbornih kampanja.

SARAJEVO – BiH ostvarila je vrlo mali napredak u borbi protiv korupcije ispunivši samo djelomično jednu od preporuka Skupine država protiv korupcije Vijeća Europe (GRECO) u posljednjih godinu dana, nalaz je iz Drugog izvještaja o usklađenosti BiH s preporukama GRECO-a, u koji je Fena imala uvid, a u kojem se navodi da je do sada ukupno deset od 22 preporuke provedeno na zadovoljavajući način dok je osam preporuka provedeno djelimočno a četiri nisu uopće provedene.

Kada je u pitanju transparentnost financiranja stranaka, GRECO je razočaran što nije došlo do napretka od posljednjeg privremenog izvještaja o usklađenosti za 2017. godinu. Naime, s ciljem postizanja dosljednosti GRECO je preporučio preispitivanje odredaba koje se odnose na političke stranke, osobito na financiranje stranaka ili izborne kampanje, koje su trenutno rasute u različitim zakonodavnim tekstovima.

Koristiti bankarski sustav za primanje donacija i drugih izvora prihoda

Pozvao je na promoviranje korištenja bankarskog sustava za primanje donacija i drugih izvora prihoda, kao i za plaćanje izdataka, kako bi se mogao pratiti njihov tok i uvesti načelo jedinstvenog računa za kampanju za financiranje izbornih kampanja. Potrebno je, stav je GRECO-u, poduzeti mjere za sprječavanje kršenja pravila o limitu troškova za vrijeme izborne kampanje te dati Središnjem izbornom povjerenstvu (SIP) BiH mandat za nadziranje troškova političkih stranaka i izvan izbornih kampanja.

U sklopu te preporuke, navodi, nadalje, Fena, ocijenjeno je da je potrebno povećati transparentnost računa i aktivnosti subjekata koji su u vezi s političkom strankom u račune političkih stranaka. Ukazano je i na potrebu jačanja mehanizama interne financijske kontrole političkih stranaka, u suradnji s lokalnim podružnicama stranaka, kao i na potrebu uspostave pravila o zahtjevima revizije koja se primjenjuju na političke stranke, te istodobno i  osiguravanje neovisnost profesionalaca koji vrše reviziju njihovih računa.

SIP BiH ovlastiti da nadzire troškove stranaka i izvan izbornih kampanja

“Ojačati financijske i kadrovske resurse Odjela za reviziju SIP-a za efikasno obavljanje nadzornih zadaća koje se tiču političkog financiranja, uključujući osiguravanje bržeg i značajnijeg nadzora nad političkim strankama i financijskim izvještajima za vrijeme izbornih kampanja“, stav je GRECO-a u kojem smatraju potrebnim i uvođenje obveze za SIP da sumnjiva kaznena djela prijavljuje agencijama za provedbu zakona i da jača suradnju i koordinaciju napora na operativnoj i izvršnoj razini s poreznim tijelima i agencijama za provedbu zakona.

Potrebno je i jasno definirati kršenja političkih financijskih pravila i uvesti efektivne i razmjerne sankcije proširujući raspon mogućih kazni i povećanjem opsega kaznenih odredbi koje će se odnositi na sve osobe i subjekte sukladno obvezama koje proizilaze iz Zakona o financiranju političkih stranaka i Izbornog zakona BiH. GRECO podsjeća da su bh. vlasti izrazile namjeru da pripreme jedinstveni zakon na državnoj o političkim strankama razini u cilju provedbe njegovih preporuka, što, pak, nije urađeno.

S druge strane, kao dobro je ocijenjeno što su novi Kazneni zakon RS-a i Kazneni zakon Brčko Distrikta BiH inkriminirali podmićivanje u privatnom sektoru u posebnim odredbama, koje se razlikuju od onih koje se odnose na podmićivanje u javnom sektoru, što, pak, nije slučaj s kaznenim zakonima na drugim razinama te je izostalo usklađivanje sankcija na prostoru cijele države.

Osim navedenog, GRECO je preporučio i ukidanje mogućnosti koju pruža posebna obrana stvarnog kajanja da se mito vrati osobi koja ga je dala, a koje je prijavilo djelo prije njegova otkrivanja i to je djelomično provedeno. Naime, ta mogućnost ukinuta je u kaznenim zakonima BiH i Brčko Distrikta BiH, ali ostala je nepromijenjena u entitetskim kaznenim zakonima. Zbog svega navedenog, GRECO poziva bh. vlasti da nastave proces reformi i osiguraju potpuno usklađen i konzistentan pravni okvir za adekvatnu borbu protiv kaznenih djela korupcije na prostoru cijele države.

error: Content is protected !!