S 50 glasova ‘za’ usvojen novi Zakon o MIO/PIO

Advertisements

Novim Zakonom o PIO-u predviđen je novi bodovni sistem za obračun visine penzija u Federaciji BiH, a predlagači zakona su više puta ponovili da će biti pravedniji i da će uvesti više reda u oblast penzijsko-invalidskog osiguranja.

Za razliku od dosadašnjeg, u novom zakonu o PIO-u koji je Vlada FBiH utvrdila 24. 10., prepoznaju se jednokratna povećanja za penzionere koji su otišli u penziju do jula 1998. godine u iznosu od 10 posto i pet posto povećanja za penzionere koji su otišli u penziju do 31. 12. 2007. godine.

Novi zakon će, prema mišljenju Vlade FBiH, ublažiti razlike u penzijama penzionera koji su ušli u penzijski sistem do 1998. godine, a istovremeno će približiti odnosno ujednačiti visine penzija za penzionere koji su otišli u penziju po novom zakonu kroz vrijednost boda od 14 KM.

Ministar rada i socijalne politike FBiH Vesko Drljača kazao je da je cilj Prijedloga Zakona o PIO-u stabilizirati penzioni sistem i omogućiti pravičniji sistem izračuna penzija uvođenjem bodovnog sistema.

Uz ostalo, prezentirani su izračuni penzija za različite kategorije, pa je napomenuto da bi penzija učiteljice sa 40 godina staža po trenutnom zakonu bila 635 KM, a prema novom bila bi 672 KM, odnosno 37 više.

Drljača je napomenuo da bi, kada je riječ o penzionerima koji su radni vijek proveli u realnom sektoru, bila penzija uvećana za 25 maraka. To isto, prema njegovim riječima, važi i za policijske službenike.

– Klub zastupnika SBB-a BiH pozitivno izjašnjavanje o zakonu uvjetuje usvajanjem zaključka, po kojem se Vlada obavezuje da u narednih do šest mjeseci prati primjenu ovog zakona i predlaže njegove izmjene i dopune kojim bi se ispravili osnovni nedostaci, a sve u cilju održivog penzionog sistema i otklanjanja eventualnih diskriminatornih odredbi, posebno onih koje se odnose na radnike s najnižim primanjima – rekao je šef Kluba SBB-a BiH Nasir Beganović.

Šef Kluba-a SDP-a BiH Elvir Karajbić replicirao mu je da po Poslovniku glasanje uz uvjet ne postoji.

– Veoma je neozbiljan zaključak SBB-a – rekla je poslanica Demokratske fronte Alma Kratina.

Zastupnik SBB-a Munib Jusufović odgovorio je da je on predložio zaključak u cilju da se već sada uočene devijacije u zakonu otklone kroz izmjene i dopune.

Osim navedenog, tokom diskusije zastupnik SDA Dževad Agić naglasio je da za zakon treba glasati jer, između ostalog, žene šehida ili poginulog borca, sa 45 godina života, ulaze u prava za obiteljsku penziju.

Poslanik SBB-a BiH Faruk Ćupina istakao da se radi o složenom obračunu penzija, koji može dovesti do nejednakog tretmana za sve penzionere.

– Kroz izmjene i dopune sugerišem da se nađe prikladan način za povećanje minimalnih penzija – dodao je Ćupina.

Šef Kluba Demokratske fronte Dženan Đonlagić izjavio je da je Prijedlog zakona o PIO nedovoljno dobro zakonsko rješenje jer većini budućih penzionera snižava penzije u odnosu na to kada bi u penziju otišli po važećem Zakonu o PIO.

– Povećanje penzija za sadašnje penzionere nema veze sa ovim zakonom. To je trebalo uraditi kroz izmjene i dopune postojećeg Zakona o PIO – rekao je Đonlagić.

Također, i šef Kluba SDP-a BiH Elvir Karajbić smatra da će sa novim zakonom penzije biti manje i to za, kako kaže, 30 posto.

Ovaj klub predložio je zaključak kojim se omogućava penzioniranje osiguranika koji su upućeni na Zavod za zapošljavanje radi dokupa staža i ostvarivanja prava na starosnu penziju uz uvjet ispunjenja propisanog broja godina penzijskog staža.

– Mnogi su taj uslov ispunili u 2016, 2017. ili će ispuniti u 2018. godini. S obzirom na to da novi zakon predviđa kao uslov „staž osiguranja“ umjesto dosadašnjeg „penzijskog staža“ i uz povećanje od šest mjeseci u 2018. godini osiguranici koji se nalaze na Zavodu ne bi mogli ostvariti penziju prije nego napune 65 godina života, što bi ih dovelo u neravnopravan i diskriminiran položaj – navedeno je u zaključku Kluba SDP-a.

Zastupnica Stranke za BiH Azra Hadžiahmetović naglasila je da treća verzija zakona o PIO, koja je dostavljena iz Vlade FBiH, nije nikada bila u javnoj raspravi.

– Nikada nisam dobila odgovor šta će 174.000 penzionera, korisnika minimalnih penzija, dobiti novim zakonom o PIO – konstatirala je Hadžiahmetović smatrajući da predloženi zakon nije namijenjen postojećim već budućim penzionerima.

Zbog toga što Vlada nije prihvatila njen amandman da vrijednost boda za obračun penzija bude 13, a ne 14, kako je utvrdila Vlada, kazala je da je onemogućeno da 42.000 korisnika minimalnih penzija izađu iz te kategorije.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

error: Content is protected !!