Vlast u Krajini traži izmještanje privremenih migrantskih centara izvan urbanih područja

Vlast u Unsko-sanskoj županiji (USŽ) traži da državna razina vlasti žurno reagira i izmjesti privremene migrantske centre izvan urbanih područja u toj županiji, predstavnici čije izvršne vlasti ujedno poručuju i da neće dozvoliti da se migrantska kriza u BiH slomi na području najzapadnijeg dijela BiH koji je već sada, više no bilo koji dio BiH, pogođen tom globalnom pojavom, izjavio je premijer USŽ-a Mustafa Ružnić na posljednjem sastanku Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USŽ-a. Na istom je sastanku, zbog složenosti situacije, donesena i odluka da Operativna grupa stalno zasjeda te je potvrđeno da je brojka od 3.200 migranata na USŽ-u gornja granica prihvata migrantske populacije.

“Proljeće je i zvanično počelo, a državne institucije nisu se probudile. Iako su se svi medijski oglašavali s najavama da će s proljećem uslijediti novi, veći migrantski val na ‘balkanskoj ruti’, dakle i u BiH, konkretan akcijski plan za upravljanje migracijama BiH još nema. Mi već imamo različita, uglavnom negativna, iskustva i naše institucije će od danas intenzivno raditi svaka na svom području, od javnog zdravstva do policije“, kaže tim povodom za Klix.ba premijer Ružnić. Također ističe da je jedan od najvažnijih zahtjeva Operativne grupe i USŽ-a onaj o određivanju alternativnih lokacija za prihvatne migrantske centre ali izvan urbanih područja, zbog čega se traži žurne sastanke s nositeljima vlasti u FBiH i BiH. “Miral u Velikoj Kladuši i Bira u Bihaću su za nas privremena rješenja i njihovo izmiještanje je neminovnost kako bismo održali sigurnosnu i zdravstveno-epidemiološku situaciju pod kontrolom, dok djeca i obitelji s djecom i izbjeglice iz ratom zahvaćenih područja mogu ostati u centrima Borići i Sedra kao ranjive kategorije u postojećem kapacitetu“, objašnjava Ružnić. S njim je u potpunosti suglasan i bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić, član Operativne grupe. Vlada USŽ-a već priprema opsežnu informaciju o stanju sigurnosti na području župnaije koju će dostaviti Vijeću ministara BiH.

Policijski komesar USŽ-a Mujo Koričić kazao je da se, sukladno procjeni sigurnosne situacije, pojačano vrši nadzor, a od četvrtka je u ove aktivnosti uključeno još 49 policajaca. Izvršna vlast u Krajini iščekuje objavljivanje odluke Vijeća ministara BiH kojom će koordinaciju rada postojećih migrantskih centara u USŽ-a preuzeti Služba BiH za poslove sa strancima, a koja je donesena 11. ožujka. Kako dodaje Klix, ta bi odluka, bude li objavljena, mogla izazvati dodatne probleme na relaciji USŽ – Vijeće ministara, kako zbog zahtjeva vlasti na izmiještanju migranata iz objekata Miral i Bira i određivanju novih lokacija izvan urbanih područja Bihaća i Velike Kladuše, tako i iz pravnog aspekta. Naime, Grad Bihać i Općina Velika Kladuša nikada nisu dali suglasnost Vijeću ministara BiH za korištenje tih objekata, a obligacijski odnos već postoji između vlasnika objekata i Međunarodne organizacije za migracije (IOM) u BiH.

error: Content is protected !!