Vlada FBiH dodjelila 9 milijuna zdravstvenim ustanovama

Vlada Federacije BiH danas je na sjednici u Sarajevu donijela Odluku o usvajanju Programa utroška s kriterijima raspodjele sredstava transfera za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH, u iznosu od 9.000.000 konvertibilnih maraka (KM).

Na taj način je odobrena raspodjela tih sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Federacija Bosne i Hercegovine, i to po tri miliona KM Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, Sveučilišnoj kliničkoj bolnici Mostar i Univerzitetsko-kliničkom centru Tuzla.

Svrha je osiguravanje dostignutog nivoa standarda sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga sekundarnog i tercijarnog nivoa, koje se pružaju pacijentima iz cijele Federacije BiH kroz održavanje i poboljšanje likvidnosti javnih zdravstvenih ustanova čiji je osnivač FBiH.

Sredstvima transfera će biti izmiren dio dospjelih obaveza za nabavku lijekova i drugog potrošnog materijala, te servisiranje i obnavljanje medicinske opreme zbog dotrajalosti, neophodne za osiguravanje kontinuiteta u pružanju zdravstvenih usluga u ovim javnim zdravstvenim ustanovama.

Sredstva će biti isplaćivana kvartalno, po 1/4 odobrenog iznosa, a na osnovu zahtjeva korisnika. Federalno ministarstvo zdravstva će najkasnije u roku od 15 dana s korisnicima zaključiti pojedinačne ugovore o dodjeli sredstava, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

error: Content is protected !!