Vlada Posavske županije potiče poduzetništvo i obrt

Vlada Posavske županije usvojila je Zaključak o prihvaćanju Informacije o realizaciji poticajnih sredstava županijskog Ministarstva gospodarstva, rada i prostornog uređenja na poziciji Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga u 2019. godini.

 U prošloj godini Grant za razvoj poduzetništva, obrta i zadruga realiziran je na temelju javnih poziva koji su provedeni u dva ciklusa. Ukupno je utrošeno 1.148.185 od planiranih 1.150.000 maraka, što iznosi u realizaciji 99,84 posto planiranog granta, istaknuto je na sjednici Vlade u srijedu.

 Najveći dio sredstava u 2019. godini realiziran je kao nepovratna financijska sredstva namijenjena sufinanciranju nabavke osnovnih sredstava, sufinanciranje – regresiranje kamata, te upošljavanje neuposlenih osoba.

 “Samo kroz realizaciju programa poticaja u prošloj godini iznosom od 577.808 maraka dana je financijska potpora poduzetništvu i obrtu putem sufinanciranja troškova nabavke osnovnih sredstava, a uz ostalo sufinancirano je 29 obrta uz osjetni porast zainteresiranih”, izjavio je resorni županijski ministar Dragutin Živković.

 Predsjednik Vlade Posavske županije Đuro Topić izrazio je zadovoljstvo zbog realiziranih programa i sredstava koja su usmjerena prema poduzetnicima i obrtnicima na krajnje transparentan način.

 Topić je naglasio kako očekuje kontrolu i pravdanje utroška jer su sredstva namjenska i trebaju inicirati gospodarski rast i zapošljavanje.

 Uz ostalo, Vlada je na sjednici usvojila Odluku o izradi Strategije razvoja Posavske županije za razdoblje 2021.-2027. godina.

 Postojećoj Strategiji je ovo posljednja godina na koju se odnosi taj dokument, te se na vrijeme pristupilo izradi nove strategije sa zadanim rokom od devet mjeseci.

 “Strategija razvoja omogućit će lakše ugrađivanje županijskih prioriteta i projekata u cjelodržavne strateške dokumente BiH, te prepoznavanja uloge Županije u razvojnim procesima, kako na drugim razinama vlasti u BiH tako i izvan BiH”, kazao je direktor Ureda za razvoj i europske integracije Posavske županije Franc Kljajić, objavila je Vlada Posavske županije.

error: Content is protected !!