VLADA RS-a: Nedopustive korekcije u usuglašenom Programu reformi

Vlada Republike Srpske ocijenila da su nedopustive bilo kakve korekcije u “Programu ekonomskih reformi BiH za razdoblje 2018–2020. godina”, koji je prethodno usuglašen na svim razinama vlasti u BiH.

“U slučaju činjenja bilo kakvih korekcija u dokumentu ‘Program ekonomskih reformi BiH za razdoblje 2018-2020. godina’ smatra se da on ne predstavlja zajednički dokument svih razina vlasti u BiH, već samo i isključivo dokument jedne razine vlasti”, priopćeno je iz Ureda Vlade za odnose s javnošću.  Razmatrajući informaciju o aktivnostima koje se na razini BiH provode u vezi sa izradom programa ekonomskih reformi BiH, Vlada RS-a ocijenila je nedopustivim pokušaje Vijeća ministara da iz procesa buduće izrade programa isključi entitete jer se na taj način djeluje protuustavno, te čini ogromna pravna, politička i ekonomska šteta RS-u i BiH.

Vlada RS-a uputila je stoga zahtjev da se svaka buduća aktivnost u vezi sa izradom programa ekonomskih reformi BiH vrši isključivo putem radnih tijela uspostavljenih sustavom koordinacije procesa europskih integracija u BiH, pri čemu bi ključnu ulogu trebalo da ima radna grupa za ekonomske kriterije koja je formirana u okviru tog sustava

Ponovo je zatraženo od privremenog koordinatora za IPA (Dipak) da, u suradnji sa imenovanim članovima Privremenog IPA 2 odbora osigura punu primjenu dogovorenog sustava koordinacije procesa europskih integracija u BiH u procesu programiranja paketa akcijskih dokumenata za IPA 2.  Na sjednici su zaduženi predstavnici RS-a da, nakon ispunjenja zahtjeva vezano za punu primjenu dogovorenog sustava koordinacije, u koordinaciji Ministarstva za ekonomske odnose i regionalnu suradnju i uz dosljednu primjenu Odluke o ostvarivanju koordinacije republičkih organa uprave u provedbi aktivnosti iz područja europskih integracija i međunarodne suradnje, sudjeluju u procesu izrade paketa akcijskih dokumenata za IPA 2.  Vlada je zadužila Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu suradnju da o ovom zaključku, koji stupa na snagu danom donošenja, informira kabinet predsjedavajućeg Vijeća ministara, Direkciju za ekonomsko planiranje BiH, Direkciju za europske integracije BiH, članove Privremenog IPA 2 odbora i Izaslanstvo EU u BiH.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

error: Content is protected !!