Vladavina prava uvjet za europsku budućnost Bosne i Hercegovine

Bili smo zapanjeni nedostatkom duha kompromisa, često grubim odbijanjem dogovora koji bi bio koristan za sve. Najveći dio blokada koje sprječavaju Bosnu i Hercegovinu da napreduje, upravo potiče iz takvog stava koji je zajednički brojnim političkim vođama osim razlika koje ih inače mogu suprotstaviti.

Dva francuska zastupnika u Nacionalnoj skupštini,  Jean-Claude Mignon, bivši predsjednik parlamenta Vijeća Europe, sadašnji član parlamenta Vijeća Europe i zastupnik u Nacionalnoj skupštini Francuske i  Pierre-Yves Le Borgn’, također član parlamenta Vijeća Europe i zastupnik u Nacionalnoj skupštini Francuske zadužen za Centralnu Europu bili su u posjeti BiH zbog  izrade izvještaja u vezi sa vladavinom prava u BiH kojeg su zatim predstavili Nacionalnoj skupštini 22. veljače. Nakon misije u BiH napisali su kolumnu vezanu za situaciju u BiH koju objavljujemo u našem listu.

Kao francuski poslanici i članovi Parlamentarne skupštine Vijeća Europe, dobili smo zadatak da u ime Nacionalne skupštine pripremimo izvještaj o vladavini prava na Zapadnom Balkanu kojeg smo predstavili 22. veljače. U sklopu ove misije, usko smo surađivali sa 6 zemalja iz regije radi procjene njihove situacije. Tijekom boravka u Bosni i Hercegovini od 7. do 10. veljače, posjetili smo Sarajevo, Mostar i Banja Luku, gdje smo se susreli sa političkim predstavnicima, kao i predstavnicima civilnog društva i međunarodnih organizacija.

Tijekom naše posjete Bosni i Hercegovini, razgovarali smo sa građanima koji istinski žele pridruživanje Europskoj uniji. Ali isto tako, uočili smo velike praznine u vladavini prava i izazove na koje moraju odgovoriti Bosanci i Hercegovci nadajući se korisnom napretku u pravcu Europske unije.

Vladavina prava

Vladavina prava je izazov u svim europskim zemljama. U Francuskoj kao i drugdje, mora se svakodnevno graditi i štititi. Bosna i Hercegovina na svom putu u Europsku uniju treba još riješiti  nekoliko krupnih pitanja. Na području pravosuđa, stvarna neovisnost sudija je najvažniji imperativ. Borba protiv korupcije također mora postati pravi prioritet na svim nivoima. Reformska agenda koju su usvojile sve političke stranke 2015. godine, uzima u obzir ove nužne potrebe, ali napredak po tim pitanjima još uvijek je jako spor i slab.

Bili smo zapanjeni nedostatkom duha kompromisa, često grubim odbijanjem dogovora koji bi bio koristan za sve. Najveći dio blokada koje sprječavaju Bosnu i Hercegovinu da napreduje, upravo potiče iz takvog stava koji je zajednički brojnim političkim vođama osim razlika koje ih inače mogu suprotstaviti.

Međutim, u cilju napretka na reformama, istinski duh kompromisa je neophodan. Prevelik je broj dužnosnika koji funkcioniraju po sistemu “igara sa nultom sumom” : sve ono što je korist za drugoga, smatra se gubitkom za njih same. U pravnoj državi, suradnja uvijek ima pozitivnu sumu: pravljenje kompromisa jednako je dobitku. Političke vođe u zemlji, o bilo kome da je riječ, moraju to prihvatiti kako bi omogućili Bosni i Hercegovini da napreduje i dali budućnost njenoj omladini, čiji je očaj opipljiv.

Mostar je demokratski skandal

Mostar je najočitiji i najneprihvatljiviji simbol nefunkcioniranja političkog sistema Bosne i Hercegovine. Situacija u ovom gradu je demokratski skandal. Kako zamisliti da je u Europi već više od 8 godina 100 000 stanovnika lišeno prava da izaberu svoje općinske predstavnike? Najšokantnije za nas bilo je vidjeti da ova situacija ne predstavlja problem za neke lokalne političke aktere, koji su zadovoljni ovom zonom obespravljenih u šta se pretvorio njihov grad. Političke stranke, prije svega HDZ BiH i SDA, odgovorne su za ovo osporavanje demokracije. Ovakva situacija ne može više trajati. Ona se mora riješiti zbog Mostaraca, radi njihovog prava da izaberu svoju sudbinu putem odabranih predstavnika. Mostar više ne može služiti kao moneta za potkusurivanje u međustranačkoj trgovini vezano za druga pitanja. Ovdje se radi o samom kredibilitetu zemlje u njenom procesu europske integracije. Za Bosnu i Hercegovinu, put u Europsku uniju prolazi kroz Mostar. Zatvoriti oči pred tim, pogrešno je kao i imati iluzije.

Pišu: Jean-Claude Mignon i  Pierre-Yves Le Borgn’, francuski zastupnici i članovi parlamenta Vijeća Europe

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

error: Content is protected !!