Wigemark se nije proslavio, velika očekivanja od Sattlera

Iskusni austrijski diplomat Johann Sattler preuzet 1. će rujna ove godine preuzeti dužnost šefa Delegacije EU-a i specijalnog predstavnika EU-a u BiH, na kojoj će  Larsa-Gunnara Wigemarka.

Tim je povodom Rasim Ibrahimagić iz Inicijative za monitoring europskih integracija kazao  za Vijesti.ba da od novog šefa Delegacije očekuje da vrati kredibilitet u djelovanju EU-a u našoj zemlji. “Tehnički gledano, EU je, sa svojim kapacitetima u BiH, već na maksimumu svog angažmana. Delegacija EU-a u BiH je najbrojnija EU Delegacija u cijelom svijetu, što dokazuje strateško opredjeljenje kada je u pitanju angažman u jednoj zemlji ne-članici“, ukazuje Ibrahimagić.

Nužna promjena načina djelovanja

No, kako dodaje sugovornik Vijesti.ba, čini se da ti kapaciteti posljednjih godina nisu uvijek bili korišteni na pravi način te bi novi šef Delegacije EU-ai zasigurno trebao procijeniti kako postojeće kapacitete staviti u najbolju funkciju. “Hoće li biti nekih vidljivih promjena u odnosu EU-a prema BiH, preraspodjeli prioriteta, drugi način komunikacije s vlastima i građanima, nećemo znati dok Delegacija i njen novi šef ne budu radili po direktivama nove Europske komisije“, smatra Ibrahimagić i ocjenjuje da bi za BiH bilo iznimno bitno da Sattler vrati kredibilitet u djelovanju EU-a u BiH, prvenstveno zbog nekoliko loših poteza u prethodnom periodu. “Reformska agenda, koju je EU snažno podupirala, nije dala željene rezultate, politički razgovori u kojima sudjeluje Delegacija EU-a još se nerijetko vode izvan institucija i s liderima političkih stranaka umjesto s izabranim dužnosnicima, EU je posljednjih godina najveći interes pokazivala kada su u pitanju bili njeni financijski interesi, poput povećanja trošarina, podizanje kineskog kredita za blok 7 TE Tuzla itd.“, kaže Ibrahimagić. Dakle, zaključuje on, novi šef Delegacije EU-a mora promijeniti način djelovanja i, nažalost, trenutno ne baš najbolju sliku o EU u BiH.

Suradnja s SAD-om

Politički analitičar Denis Čarkadžić kazao je za Vijesti.ba da bi dolazak novog šefa Delegacije EU-a u BiH Johanna Sattlera mogao donijeti neke promjene na bolje u odnosu EU prema BiH. “Kao šef Odjela za Zapadni Balkan pri Ministarstvu vanjskih poslova Austrije, Sattler je, ne samo stekao potrebno iskustvo za djelovanje u našoj regiji, već i iskazao zavidan stupanj posvećenosti, što je potvrđeno i svojim angažmanom u Albaniji u svojstvu šefa Delegacije EU-a u razdoblju od 2016. do danas“, kaže Čarkadžić te napominje da je upravo u tom razdoblju Albanija postigla najveći napredak na svom putu ka EU, posebno u polju vladavine prava, a što je BiH prijeko potrebno. “Siguran sam da Sattler zna da dolazi u kriminalom i korupcijom “zarobljenu državu”, što je rečeno i u posljednjoj Strategiji proširenja za Zapadni Balkan, te bi upravo taj izazov trebao biti prvi na listi prioriteta kada je njegov odnos spram BiH u pitanju. Možda podsjetiti da se u toj oblasti njegovi prethodnici Sorensen i Wigemark nisu proslavili, obzirom da je tzv. strukturalna reforma pravosuđa vođena pod pokroviteljstvom Bruxellesa propala, te se nadati da će u toj oblasti novi šef Delegacije EU-a u BiH imati više uspjeha“, smatra Čarkadžić uz opasku da je, kad je sâm angažman EU-a u BiH u pitanju, pitanje kakve je on naravi. “Vanjska politika EU-a je njen najslabiji stup, što se posebno na Balkanu u proteklih gotovo 30 godina, nažalost, pokazalo točnim. Nekonzistentnost, dvostruki aršini, često pristajanje na pravila igre i ponašanja koje diktiraju domaći politički akteri, ali i politika ispunjavanja puke forme bez stvarnog kvalitativnog sadržaja, je ono što je najčešće karakteriziralo politiku Bruxellesa u BiH“, argumentira on i dodaje da je čak dojam da djelovanje trenutnog šefa Delegacije EU-a u Sarajevu Wigemarka u nekoliko jako bitnih momenata za zemlju nije bilo usklađeno s predstavnicima američke administracije u Sarajevu.

Povratiti poljuljani ugled

 “To je, naravno, njegovo pravo, ali nije pristup koji može donijeti rezultate koji bi bili sukladni interesima BiH i svih njenih građana. Naprotiv, iz takvog djelovanja, ispostavljalo se, najviše su koristi izvlačili domaći politički lideri i partokratski aparati kojima upravljaju“, ukazuje on uz ocjenu da je više razloga da se takav pristup promijeni. Naime, pojašnjava on, pokazalo se da bez potpore SAD-a Bruxelles naprosto nije sposoban poslati dovoljno jak impuls i tako pokrenuti bilo kakve suštinske reforme ni pozitvne procese u pravcu rješavanja ključnih problema. I drugo, ali ne manje bitno, Washington se nebrojeno puta pokazao i dokazao kao ključni partner BiH čiji su interesi u najvećoj mogućoj mjeri kompatibilni s interesima svih građana BiH i bez čijeg angažmana niti jedna bitna reforma u zemlji nije provedena. S tim u svezi, Bruxelles, želi li zaista napredak u BiH, svoje angažman mora u koordinirati s SAD-om, drži Čarkadžić čiji je stav da je upravo ta koordinacija s Washingtonom ono što se, prije svega, očekuje od djelovanja Sattlera jer bi moglo konačno stvari u BiH pokrenuti s mrtve točke. “Na koncu, nakon Mišljenja Europske komisije o zahtjevu BiH za status kandidata za članstvo u Uniji, definitivno je jasno da, kada su u pitanju stavovi EU-a o nekim vrlo bitnim pitanjima u BiH, prostora za dvojaka tumačenja i političke igre više nema, te se nadam da će Sattler dosljedno inzistirati na provedbi preporuka iz Mišljenja, što bi i Bruxellesu pomoglo da povrati poljuljani kredibilitet, primarno među građanima BiH koji u sve većoj mjeri iskazuju skepsu, ne samo spram djelovanja EU-a u zemlji, već i spram EU kao takve“, zaključuje sugovornik Vijesti.ba.

error: Content is protected !!