Za 15 dana novi Prijedlog zakona o razvojačenim braniteljima

Zadatak članova Radne grupe je da, u roku od 15 dana, usuglase Prijedlog zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, s ciljem njegovog upućivanja u parlamentarnu proceduru.

Vlada Federacije BiH je, na jučer održanoj sjednici u Sarajevu, donijela Odluku kojom nije dala suglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog plina.

U siječnju 2019. godine privredno društvo BH Gas d.o.o. Sarajevo uputilo je zahtjev Federalnom ministarstvu trgovine kojim je tražilo povećanje veleprodajne cijene plina distributivnim kompanijama za 31,31 posto, odnosno sa 495 KM na 650 KM/1.000 SM3, te primjenu nove cijene od 1.1.2019. godine. U skladu s propisanom zakonskom procedurom, uz zahtjev dostavljeno je i mišljenje Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u kojem je navedeno da postoje razlozi za povećanje cijene prirodnog plina, ali i da će se predloženo povećanje veleprodajne cijene za 31,31 posto, uz sve negativne socio-ekonomske aspekte, ujedno odraziti i na smanjenje potrošnje prirodnog plina u Federaciji BiH i, u konačnici, rezultirati dodatnim povećanjem cijene ovog energenta.

Također, u mišljenju je istaknuto da BH Gas treba s posebnom pažnjom razmotriti mogućnost postupnog povećanja cijena prirodnog plina.

Liječenje branitelja

Vlada FBiH odobrila je kredit Union banci d.d. Sarajevo po subordiniranim uvjetima iz sredstava utvrđenih Proračunom Federacije BiH za 2019. godinu u iznosu od 15.000.000 KM. Ova sredstva odobrena su s rokom dospijeća od 20 godina, uz kamatnu stopu od 0,1 posto godišnje (fiksno), a bit će korištena za plasiranje kreditne linije namijenjene mladima za rješavanje stambenog pitanja.

Usvojeni su Program utroška sredstava Federalnog ministarstva za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata  s kriterijima raspodjele za pomoć u liječenju branitelja, u iznosu od 1.500.000 KM i Program utroška sredstava za sufinanciranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija, utvrđenih u Proračunu FBiH za 2019. godinu u iznosu od 400.000 KM.

Vlada FBiH imenovala je Radnu grupu za usuglašavanje Prijedloga zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji. Radnom grupom predsjedava Salko Bukvarević, a čine je Hasan Ganibegović, Adis Arapović, Alija Aljović, Nermin Muratspahić, Tatjana Pejaković, Ibrahim Ganibegović, Mirza Terzo, Martin Frančešević, Elvir Međuseljac, Suad Katica, Munir Karić, Nikica Tomić, Miroslav Škaro, Nerves Jašarević, Jasmin Smječanin, Saud Kulosman, Ismet Imamović, Hamza Krkalić i Mirsad Siočić.

Zadatak članova Radne grupe je da, u roku od 15 dana, usuglase Prijedlog zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, s ciljem njegovog upućivanja u parlamentarnu proceduru.

Izvješće o radu

Vlada Federacije BiH usvojila je i izvješće o svome radu za 2018. godinu, koje će biti u dostavljeno Parlamentu Federacije BiH na razmatranje.

U prošloj godini su federalna ministarstva pripremila 67 zakona (37 usvojeno na Vladi), šest uredbi (dvije usvojene), jedanaest odluka, 30 pravilnika (20 usvojeno), jednu strategiju (80 posto završeno) i 13 ostalih dokumenata (upute, Proračun, PJI, akcijski planovi, procedure, sporazumi, programi, planovi itd.), priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Ukupan postotak izvršenja planiranih aktivnosti na razini Vlade FBiH u 2018. godini iznosi 86 posto.

Federalna vlada usvojila je i Strategiju upravljanja dugom za razdoblje 2019. – 2021. godina. Ukupan portfelj duga za koji je odgovorna i kojim upravlja Vlada FBiH na dan 31.12.2018. godine je iznosio 5.376,1 milijuna KM (3.165,2 milijuna dolara ili 26,6 posto BDP-a Federacije BiH).

Vlada Federacije BiH je utvrdila odgovore na inicijative za utvrđivanje ustavnosti člana 116. Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju kojim je uređena specifična situacija koja dovodi do privremene obustave isplate mirovine. Vlada FBiH je stava da kroz izmjene i dopune Zakona o mirovinskom i invalidskom osiguranju čija je izrada u tijeku, bude izmijenjena i sporna odredba člana 116. Zakona.

error: Content is protected !!